Fria Listans valresultat

1. Om sidan

Valmyndigheten vägrar låta räkna rösterna för Fria Listan, utan hänvisar till respektive länsstyrelse för resultatet. Den enda länsstyrelse som rapporterat in resultatet för Fria Listan är Stockholms Län. Därför har jag skrivit till samtliga övriga Länsstyrelser och begärt att få veta valresultatet. Detta är min privata sammanställning, vilket du som läser inte skall vara säker på. Kontrollera därför gärna uppgifterna med att skriva brev till samtliga Länsstyrelser du med, och fråga! Mailadresserna hittar du i brevet här nedan. Om du även vill skriva brev till Länsstyrelsen i Stockholm är adressen lansstyrelsen@ab.lst.se.

Fabian Norlin

2. Brevet som skickades

Date: Thu, 26 Sep 2002 14:29:24 +0200 (MET DST)
From: Fabian Norlin
To: Fabian Norlin
Bcc: lansstyrelsen@ac.lst.se, lansstyrelsen@bd.lst.se, lansstyrelsen@c.lst.se,
   lansstyrelsen@d.lst.se, lansstyrelsen@e.lst.se, lansstyrelsen@f.lst.se,
   lansstyrelsen@g.lst.se, lansstyrelsen@h.lst.se, lansstyrelsen@i.lst.se,
   lansstyrelsen@k.lst.se, lansstyrelsen@m.lst.se, lansstyrelsen@n.lst.se,
   lansstyrelsen@o.lst.se, lansstyrelsen@s.lst.se, lansstyrelsen@t.lst.se,
   lansstyrelsen@u.lst.se, lansstyrelsen@w.lst.se, lansstyrelsen@x.lst.se,
   lansstyrelsen@y.lst.se, lansstyrelsen@z.lst.se
Subject: Fråga

Hej Länsstyrelsen!

Det är bara Stockholms Län som rapporterat in antalet röster som gått till
partiet "Fria Listan". Övriga län har antingen räknat med det som "Övriga"
eller inte fått in några röster alls, varför man omöjligt kan veta vilka
län det är som gjort vilket. Därför vill jag nu veta hur många röster som
inkommit på Fria Listan från ditt län.

Hälsningar
Fabian Norlin
2002-10-22
26 dygn och 75 sekunder senare sände jag iväg det här brevet till länsstyrelsen i Skåne, Västra Götalands, Gävleborgs samt Jämtlands län.

3. Svar inkomna hitills

Med "snabbt svar" menas svar med antalet röster angivna, inkomna inom 24 timmar efter att brevet sändes ut.
Notera att siffrorna är de officiella röstetelen respektive Länsstyrelse svarat med (där ej annat angivits). Jag har fått in många rapporter från folk som inte fått sina röster räknade; det verkar som om många röster blivit kasserade som ogiltliga. Förmodligen är det så att man bara räknat de förtryckta blanketterna och räknat handskrivna röster som ogiltliga (i strid mot lagen).

2002-10-24
Med svaret från Länsstyrelsen i Skåne som kom idag har svar inkommit från samtliga län. Fortfarande strömmar det in rapporter från folk som röstat på ställen där inga röster är redovisade ifrån. (Speciellt många verkar det vara i Östergötland). Nästa steg blir att sända ut förfrågan om vilka röster man har räknat, om det bara är de förtryckta. Skall formulera ett brev inom några dagar.

2002-10-24
Fick ett till svar från O län, och siffran gick upp till 500 därmed. Jag hade missat att det återstod distrikt i O län. Är ej på det klara om fler distrikt återstår.

2002-10-30
Upptäckte att http://www.val.se/ ändrat valsiffran för Stockholms Län från 273 till 274 röster.


Län Antal röster: Kommentar
Länsstyrelsen i Stockholms län (AB) 274 Rapporterade resultatet till Valmyndigheten.
Länsstyrelsen i Västerbottens län (AC) 5 Snabbt svar. Läs svaret.
Länsstyrelsen i Norrbottens län (BD) 3 Lämnade först ingen uppgift, men verkar nu ha ändrat sig!
Läs deras första svar.
Läs mitt svar på deras vägran.
Läs deras andra svar där dom ger med sig.
Läs deras tredje svar där dom gav röstsiffran.
Länsstyrelsen i Uppsala län (C) 49 Ny! Läs svaret.
Länsstyrelsen i Södermanlands län (D) 3 Snabbt svar. Läs svaret.
Länsstyrelsen i Östergötlands län (E) 2 Snabbt svar. Läs svaret.
Länsstyrelsen i Jönköpings län (F) 12 Snabbt svar. Läs svaret.
Länsstyrelsen i Kronobergs län (G) 5 Läs svaret.
Länsstyrelsen i Kalmar län (H) 4 Läs svaret.
Länsstyrelsen i Gotlands län (I) 1 Läs svaret.
Länsstyrelsen i Blekinge län (K) 2 Läs svaret.
Länsstyrelsen i Skåne län (M) 14 Ny! Läs svaret.
Länsstyrelsen i Hallands län (N) 10 Snabbt svar. Läs svaret.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län (O) 47 Ny! Läs svaret.
Ny! Åtta till. Har ej kollat upp om distrikt återstår här. Läs svaret.
Länsstyrelsen i Värmlands län (S) 5 Läs svaret.
Länsstyrelsen i Örebro län (T) 17 Läs svaret.
Länsstyrelsen i Västmanlands län (U) 18 Lämnade först ingen uppgift, men ändrade sig när de "bombaderades av frågor". :-)
Läs första svaret
Läs andra svaret
Länsstyrelsen i Dalarnas län (W) 13 Läs svaret samt den bifogade MS Word-filen.
Länsstyrelsen i Gävleborgs län (X) 9 Ny! Läs svaret, hon trodde att det räckte att svara EN person när så många frågade, därför svarade hon inte först...
Länsstyrelsen i Västernorrlands län (Y) 5 Läs svaret.
Länsstyrelsen i Jämtlands län (Z) 4 Ny! Läs svaret
     
Summa: 502  Kommentarer kan skickas till mig på mailadressen webcomments@fabbe.user.lysator.liu.se.

106 besökare sen 2002-09-27