"... då talade en röst till mig ur kaoset och sade: 'Le och var glad, ty det kunde vara värre.' Och jag log och var glad, och det blev värre."

Upphovsman okänd


Tillbaka till Fredriks hemsida