Ordförklaringar och sakupplysningar (This page is in swedish).

Ordförklaringar och sakupplysningar

Nedanstående ordförklaringar och sakupplysningar är tagna ur 1917 års översättning av bibeln.

Detta är ett experiment. Så småningom kommer denna ordlista att ingå i Project Runebergs normala utgivning. Alla uppslagsord är inskrivna, men bara ett fåtal förklaringar finns med än så länge.