Hermes-kalendern 1934 Project Runeberg

Hermes-kalendern 1934

Hermes-kalendern 1934 är en reklambroschyr för den svenska cykeln Hermes. Kalendern förklarar på ett populärvetenskapligt sätt man kan hålla balansen när man cyklar, beskriver velocipedens historia och beskriver Gymkhana (en sorts balanstävling på cykel). Dessutom finns en "intressant pristävling" där man kan vinna upp till 150 kronor i kontantpriser. Tyvärr gick tävlingstiden ut redan den 1 juni 1934, så det är lite sent att skicka in bidrag till tävlingen. En sida om knopar finns också med.

Den 24-sidiga kalendern är 9.5 gånger 14 centimeter stor och rikt illustrerad. Den är tryckt på Bengtsons Lit. A.B, STHLM 1934, Reklamservice.

Format

Project Runeberg har scannat in katalogen i 6-bitars gråskala, 300 dpi. Bilderna lagras som TIFF-filer. Varje bild är ungefär en megabyte. Tyvärr har vi ännu inte OCR:at skriften. Om någon av våra läsare kan göra det tar vi tacksamt emot texten.

Innehåll

Länkarna nedan pekar på de ungefär en megabyte stora TIFF-filerna för varje sida.

Framsidan visar en bild på en cyklist och hans cykel. Cykeln har bockstyre och två vattenflaskor på styret. Stänkskärmar, lyse och kedjeskydd tycks ha rationaliserats bort -- det måste vara en tävlingsmodell. Märkligt nog är cykeln trots det utrustad med en cykelpump. Längst ner står i stor stil "HERMES-KALENDERN 1934".

Sida två består även den av en enda bild. I bilden finns texten "Världens fartkung Sir Malcolm Campbell är en passionerad cykelåkare". Bilden föreställer en cyklist, troligen nämnde Malcolm Campbell. Han var den förste som (någon gång på 1930-talet) körde bil fortare än 300 miles per timme.

tredje sidan, med rubriken "Vad snurran och möbeltrissan lära oss om cykelåkning", hävdas att gyroeffekten inte gör det nämnvärt enklare att hålla balansen då man cyklar. Utläggningen fortsätter på fjärde sidan med rubriken "varför faller ej cykeln, när man åker?". Den pratar om tyngdpunkt och stödpunkt.

Sidan 5 avbryter med en ren reklamsida för "Hermes -- stjärnryttarnas favoritmärke". Den framhålls att årets modell "till exempel har icke mindre än 193 delar av rostfritt stål."

Sidan 6 fortsätter utläggningen om hur man kan hålla balansen på cykeln. Två bilder visar hur man genom att svänga kan balansera cykeln.

Knuten att slå en riktig knut är rubriken på sidan 7. Där finns bilder på 13 knopar. Namnen på knoparna är tyvärr skrivna i en väldigt liten stil, så de är nästan oläsliga på bilderna. Därför återges de här:

 1. Råbandsknop
 2. Tjuvknut
 3. a. Skotstek b. Skotstek med ögla
 4. Pålstek
 5. Timmerstek
 6. Rundtörn med två halvslag
 7. Dubbelt halvslag
 8. Slungstek
 9. Rännknop
 10. Selsteket göres
 11. Enkel bänsel
 12. Enkel bänsel med dubbel lina
 13. Trumpetstek som användes att förkorta ett rep med

Den åttonde sidan pratar mer om stödpunkten och framhåller gaffelrörets konstruktions betydelse för balanshållningen. Sidan nio förklarar hur det kommer sig att man kan cykla utan att hålla i styret.

På sidan nio börjar så en beskrivning av velocipedens historia från 1790 och framåt.

Sidan elva, en ren reklamsida, framhåller att "sommarlovet blir "jätte" om man har en HERMES." "...läkare säga att näst ridning är cykelåkning den mest hälsosamma motionen".

Cykelns historia beskrivs vidare på sidan 12 och sidan 13, och på sidan 14 mynnar historien ut i den fulländade (?) HERMES-velocipeden och avslutas med meningen "Det är därför alla pojkar föredraga HERMES -- den är tekniskt sett den finaste cykeln, som tillverkas i vårt land."

Sidan 15 är en ren reklamsida. "För stärkande friluftsliv, andlig spänst och vigör finnes intet bättre än cykling. Därom äro läkarna ense... Det är en sak varje Mamma och Pappa borde tänka på. Gäller det att välja cykel, tag då Hermes med delar av rostfritt stål."

"Gymkhana -- roligt och nyttigt för den, som vill bli en skicklig cyklist." Så står det på sidan 16, som sedan är en bild på en hinderbana. På sidan 17, beskrivs vad gymkhana är. Det är en tävlingsform som går ut på att lära sig behärska sin cykel. "Är det flera pojkar kan Ni anordna tävling sinsemellan -- det är en sak, som bjuder på många intressanta poänger... Gör dock ej tävlingen för svår."

En intressant pristävling introduceras på sidan 18. "Vilket av de tekniska proven anser Ni bäst bevisa HERMES-cykelns hållbarhet?"

Beskrivningen av tävlingen avbryts av sidan 19, den sista reklamsidan, där det framhävs att Hermes är användbar vid många tillfällen, till exempel när du ska "Uträtta ärenden åt din Mamma" eller när "Du skall till skolan". Även på denna sida återkommer devisen "Hermes med delar av rostfritt stål".

Sidan 20 visar med en illustration de 10 belastningsprov som man i tävlingen skall välja bland. Den beskriver även prov 2 och 3. På sidan 21 beskrivs prov 4-8, och på sidan 22 de två sista proven. Sidan 23 beskriver tävlingsvillkoren i detalj. "Tävlingstiden utgår den 1 juni 1934." "Följande priser utdelas: 1:a pris Kr. 150:-, 2:a pris Kr. 100:-, 3:e pris Kr. 75:-, 4:e pris Kr. 50:- samt 5:e pris Kr. 25:-."

häftets baksida finns en bild av en snurra och en möbeltrissa, och texten "Vad snurran och möbeltrissan lära oss om cykelåkning (Se sid. 3-9.)" samt (så smått att det tyvärr gått förlorat vid inscanningen) "BENGTSONS LIT. A.B. STHLM. 1934 REKLAMSERVICE".

Oinnehåll

Värt att notera är att Hermes-kalendern inte innhåller något modellsortiment eller några priser. På sidan 14 nämns "årets modell", så kanske fanns det bara en modell. Cirkapriser tillämpades måhända inte 1934.

Kalenderns elektrifiering

Hermes-kalendern har scannats in av Per Cederqvist på en gråskalescanner (Fujitsu M3191F2) som donerats till Lysator av Fujitsu i Sverige. Exodata donerade den SCSI-kontroller som scannern sitter på, och Sun Sverige donerade den SPARCstation 1+ som användes för att scanna in häftet. Lysator tackar för donationerna.