Curriculum Vitae

  Namn: Daniel Bratell  
Adress: Westmansgatan 98
582 16 Linköping
Telefon: 013-27 31 36 (hem)
epost: bratell@lysator.liu.se
Hemsida: http://www.lysator.liu.se/~bratell/
Född: 15 juni 1974

Presentation

Jag bor i Linköping och har sysslat med datorer på ett eller annat sätt senaste 15 åren. Efter en uppväxt i Norrland flyttade jag till Linköping för att studera och är sedan år 2000 såväl civilingenjör, datateknik, med inriktning på datorsäkerhet i interaktiva miljöer som datavetenskaplig magister inom teoretisk datalogi. Mitt examensarbete gjordes på Epact Technology AB och handlar om hur WAP kan användas för röstbrevlådetjänster. Efter framlagt examensarbete sökte jag mig till ett produktutvecklingsbolag, Ida Infront, där jag sedan dess jobbat med företagets produkter.

Förutom mina datorrelaterade intressen ägnar jag mig åt bland annat musik (lyssnande och gitarrspel), böcker, sport och inte minst åt att umgås med vänner. En trevlig stund med några goda vänner kan få vilken dag som helst att bli bra. Ett intresse som är ganska nytt är fotografering. En modern kamera av en storlek som innebär att man kan ha med sig den överallt gjorde det plötsligt mycket roligare.

Utöver det uppenbara datorintresset har jag ett brett intresse för många aspekter av teknik. Kombinationen har gjort att jag ägnat mig mycket åt utveckling och problemlösning på alla möjliga datorrelaterade områden, från tunga servrar och databasapplikationer till Windowsprogram och Java-applets. Jag vill fortsätta jobba med utveckling; gärna med nya, spännande och banbrytande tekniker. Mina starkaste sidor är min förmåga att snabbt lära mig och min förmåga att möta och hantera tidigare obekanta situationer, vilket är egenskaper som visat sig mycket användbara i IT-branschen.

 

Huvudsysselsättningar

2000 - Systemutveckling
Ida Infront (tidigare Ida Systems), Linköping.
Windowsprogram i Visual C++. Serversystem i Embedded SQL och C. J2EE-system i Java.
vintern 1999/2000 Examensarbete
Epact Technologies AB
Titel: WAP och röstbrevlådetjänster (pdf).
hösten 1998 - hösten 1999 Linköpings Tekniska Högskola
Datateknisk linje (civilingenjörsprogram) 180 poäng.
Totalt ca 263 poäng på fem och ett halvt år.
Civilingenjörsexamen inom datateknik med profilen Säkra, interaktiva datorsystem.
Sida med alla kurser
Betygssnitt runt 4,5.
1994 - 1998

Linköpings Tekniska Högskola
Datavetenskaplig linje 160 poäng. Cirka 190 poäng på fyra år.
Magisterexamen inom teoretisk datalogi.

1994 Butiksarbete
Feskarbröderna
, Göteborg.
Försäljning, lagerarbete, tekniskt ansvar för kassa- och vågsystem.
1993 - 1994

Militärtjänst
A4, Östersund.
Sambandsgruppchef 10 månader.

1990 - 1993 Gymnasium
Racklöfska skolan, Järpen.
Naturvetenskaplig och teknisk linje. Avgångsbetyg: 4,5
1981 - 1990 Grundskola
Skansborgs skola, Järpen
Vika skola, Vika
Racklöfska skolan, Järpen. Avgångsbetyg: 3,9

Övriga engagemang

Webbläsaren Mozilla
Huvudsakligen implementering av vissa mailformat, konvertering av HTML till text och vice versa, samt prestandaarbete (hobbyengagemang).
1998 -

Årskursrepresentant, studienämnden
Datavetenskap, LiTH, årskurs antagna 94.

1995 - 1997
Kassör och styrelsemedlem
Datateknologsektionen (datateknikprogrammet LiTH).
hösten 1998 - 1999
Revisor
Datateknologsektionen (datateknikprogrammet LiTH).
1999 - 2000
Revisor
Föreningen och konferansen Datatjej 2001.
2000 - 2002
Utveckling av inloggningsprogrammet IC Login. 2000 -

Referenser

Anneli Henriksson
Projektledning, Ida Infront
anneli.henriksson @ idainfront.se
Telefon: 013-37 37 00
Andreas Persson
Kollega och gruppchef, Ida Infront
andreas.persson @ idainfront.se
Telefon: 013-37 37 00
Morgan Filipsson
Handledare examensarbete, Epact
morgan.filipsson @ epact.se
Telefon: 013-465 58 00

 

 

 

Kompetenser

Språk

Körkort

B-behörighet

Programmeringsspråk

Behärskar: Java, C++, C, Tcl, HTML, CSS, JavaScript, XML
Erfarenhet: Pascal, SOAP, SQL, MatLab, Ada, LISP (olika dialekter), shellscript, .CMD/BAT-skript, Perl
Har haft kontakt med: Erlang, Visual Basic, x86-assembler, 680xx-assembler, ML, Prolog

Verktyg

Behärskar (urval): Ant, XDoclet, Emacs, Microsoft Visual Studio, Microsoft Visual C++, CVS, ClearCase
Erfarenhet (urval): Apache, utvecklingsmodellen eXtreme Programming (XP), Rational Rose

System

Behärskar: J2EE (Weblogic, jboss), Tuxedo, MFC, Win32
Erfarenhet: Databaser (DB2, Informix, Oracle, Microsoft SQL Server)

Operativsystem

Programmeringserfarenhet Unix (Solaris / HPUX / Linux)
Windows 9x/NT/2000/XP
(Java)
Systemadministration,
fåanvändarsystem:
Solaris
Linux
Windows 2000
Som användare Windows 9x/NT4/2000/XP
Unix (Solaris / AIX / HPUX / Linux)
PalmOS
MacOS