[Tillbaka till UppLYSningar som varit]

Python

OH-bilderna från föredraget finns i två format:

Python har en egen hemsida på Internet, http://www.python.org/. Där kan du både hämta systemet och titta på on-line-dokumentationen.