DNS - Domain Name System

På denna sida finns några anteckningar och pekare för den som vill läsa mer om DNS.
RFC
Följande lista är en något slumpmässigt vald mängd RFC:er som borde vara intressanta. En mer komplett lista finns också.

BOG (Name Server Operations Guide)
Detta är manualen till den vanligaste DNS-servern (BIND). Om BIND kan man läsa på http://www.isc.org/isc/. I BIND-distributionen ingår även en mängd användbara hjälpprogram.

DNS Resources Directory
Här finns en samling information om DNS.
David Kågedal