UppLYSning
Lysators föredragsserie

20/5: Design Patterns

Med Mattias Rönnblom

Design Patterns är ett ganska nytt och hypat begrepp inom objektorienterad programutveckling. Ett design pattern är, i korthet, en beskrivning av och lösning på ett väl avgränsat och vanligt förekommande problem.

Denna UppLYSning ämnar ge förståelse i vad ett design pattern är och hur det kan användas. Några exempel kommer att tas upp.

Förkunskapskrav är grundläggande kunskaper i objektorienterad design och implementation.

Mattias Rönnblom är medlem i Lysator, student vid D-linjen och deltidsprogramutvecklare på SECTRA Imtec.


Alla är välkomna till UppLYSning! Om inget annat meddelas så hålls föredragen på onsdagar klockan 18-20 i IDA:s seminarierum Estraden på andra våningen i E-huset.

Titta efter våra affischer och på våra WWW-sidor. Vi ordnar föredrag både för nybörjare och dem som redan kan en hel del. Aktuellt program hittar du på http://www.lysator.liu.se/upplysning/


Upplysning arrangeras av Lysator i samarbete med Institutionen för Datavetenskap.
[2638]