UppLYSning
Lysators föredragsserie

11/2: MUD- och MUD-forskning

Med Daniel Pargman

Kan man forska om MUD? Javisst kan man det! Jag gör det själv och fler och fler med mig. Det är en växande rörelse på Internet (som allt annat) och du kan bli en del av den!

Till detta föredraget har jag speciellt bjudit in studenter från olika institutioner som ska skriva C- eller D-uppsatser under våren.

Själva föredraget består av två delar:

I den första delen berättar jag lite om min forskning genom att jag utgår från några abstracts till artiklar som handlar om MUD som jag har skrivit. I den mån tid finnes kommer jag att fokusera på en artikel som heter 'Cultural bias and adaptation - examples from Internet and SvenskMUD'.

I den andra delen kommer vi att se om det finns intresse från de inbjudna studenterna att skriva om MUD i allmänhet och om frågor som brännande behöver utforskas och besvaras i NannyMUD och SvenskMUD i synnerhet. I den bästa av alla världar skulle kanske några Lysiter kunna fungera som ledsadgare till de uppsats-skrivande studenterna. Eller så kan studenterna - i den mån de behöver det - få hjälp av någon duktig hacker/wizard med själva materialinsamlingen. Vad som händer under andra delen är helt öppet, kom och påverka själv och slå ett slag för vetenskapen :-)

Daniel Pargman är forskare på Institutionen för Tema och sysslar bland annat med MUD-forskning.


Alla är välkomna till UppLYSning! Om inget annat meddelas så hålls föredragen på onsdagar klockan 18-20 i IDA:s seminarierum Estraden på andra våningen i E-huset.

Titta efter våra affischer och på våra WWW-sidor. Vi ordnar föredrag både för nybörjare och dem som redan kan en hel del. Aktuellt program hittar du på http://www.lysator.liu.se/upplysning/


Upplysning arrangeras av Lysator i samarbete med Institutionen för Datavetenskap.
[2312]