UppLYSning
Lysators föredragsserie

15/10: Realtidsoperativsystemet QNX

Med John Clewett (Älvsjö Data AB)

Föredraget handlar om realtidsoperativsystemet QNX, vad det är och hur det används, varför det blivit framgångsrikt och hur framtiden ser ut för systemet.

Vidare behandlas Neutrino: varför har man utvecklat ännu ett realtidsoperativsystemet, och vilka är de tänkta kunderna?

Slutligen diskuteras saker att tänka på när man väljer realtidsoperativsystem: prestanda, minneshantering, stöd för standarder nu och i framtiden samt pris.

I samband med föredraget kommer QNX att demonstreras.

Förkunskapskrav: Du bör veta vad ett operativsystem är och helst ha viss erfarenhet från ett fleranvändarsystem som kan köra flera saker samtidigt.

John Clewett kommer från Älvsjö Data AB, som startades 1992 för att marknadsföra industriell hårdvara och realtidsoperativsystem till industriella och militära kunder. Företaget säljer nu hårdvara från OR Industrial Computers och Eltec Elektonik, C/C++-korsutvecklingsmiljöer för 68K/PPC-CPU:er, samt realtidsoperativsystemet QNX.


Alla är välkomna till UppLYSning! Om inget annat meddelas så hålls föredragen på onsdagar klockan 18-20 i IDA:s seminarierum Estraden på andra våningen i E-huset.

Titta efter våra affischer och på våra WWW-sidor. Vi ordnar föredrag både för nybörjare och dem som redan kan en hel del. Aktuellt program hittar du på http://www.lysator.liu.se/upplysning/


Upplysning arrangeras av Lysator i samarbete med Institutionen för Datavetenskap.
[2628]