UppLYSning
Lysators föredragsserie

17/9: Telefoner

Med Lars Aronsson

Om telefoner och telefonnätet, och deras tekniska och idéhistoriska kopplingar till datorer och Internet.

LM Ericssons VD Lars Ramqvist hävdar att Det handlar om kommunikation mellan människor, resten är teknik. Men det är inte hela sanningen. Om telefontekniken bara vore en teknisk fråga, så skulle telefoner, radio och datorer vara sammankopplade för länge sedan. Det finns idéhistoriska skillnader mellan telefoni-, radio- och datateknik som hittills hindrat denna sammankoppling. Nu är det dags att ta sig över dessa hinder, och denna UppLYSning är ett steg i den riktningen.

Viktiga begrepp som tas upp är jordning, enkelledning, parledning, kopparledning, kabelradio, trunkledning, koaxledning, optofiber, SDH, ATM, namnanrop, nummer, riktnummer, nummerplaner, konkurrens, samtrafik, monopol, avreglering, automatväljare, inbandsignalering, CCS, SS/6, SS/7, ANI, ISDN, TAPI, SSTP, pulsval, tonval, PCM, NMT, AMPS, GSM, PCS, TDMA, CDMA, CCITT, ITU-T, ANSI, SIS, ISO, OSI, IETF, IAB, IANA, VPIM, MMUSIC, FAX, PINT, URLREG.

Inga förkunskaper krävs, men publiken förutsätts ha viss kännedom om hur datorer och Internet fungerar och är uppbyggda, både tekniskt och organisatoriskt.

Efter uppLYSningen har deltagaren fått ett ökad kännedom om de vanligaste akronymerna inom televärlden, en förståelse för vad som skiljer telefolk från datafolk, och är därmed förberedd för att ge sig in facklitteraturen, tekniska debatter och den lukrativa svenska arbetsmarknaden på teleområdet.

UppLYSaren Lars Aronsson har länge varit en aktiv medlem av Lysator och deltar sedan två år i OpenVoice-projektet hos Bull AB i Mjärdevi, som utvecklat plattformen för Telia Mobilsvar och Telesvar.


Alla är välkomna till UppLYSning! Om inget annat meddelas så hålls föredragen på onsdagar klockan 18-20 i IDA:s seminarierum Estraden på andra våningen i E-huset.

Titta efter våra affischer och på våra WWW-sidor. Vi ordnar föredrag både för nybörjare och dem som redan kan en hel del. Aktuellt program hittar du på http://www.lysator.liu.se/upplysning/


Upplysning arrangeras av Lysator i samarbete med Institutionen för Datavetenskap.
[2783]