UppLYSning
Lysators föredragsserie

13/11: Så funkar LysKOM

Med Per Cederqvist

LysKOM är ett konferenssystem som utvecklats inom Lysator. På http://www.lysator.liu.se/lyskom/ kan du läsa mer om det. Systemet är klient-server-baserat, och det finns flera olika klienter som kan prata med servern.

Denna UppLYSning kommer att handla om protokollet mellan server och klient, tankarna och filosofin bakom protokollet, brister och framtida förbättringsmöjligheter i det.

Föredraget kommer även att ta upp kom++, ett klassbibliotek skrivet i C++ som klientskrivare kan använda för att skriva egna klienter, och Python-modulen komxx som gör det möjligt att enkelt skriva egna klienter i Python.

Förkunskaper: Du bör ha använt LysKOM. Förkunskaper i C++ och Python underlättar förståelsen av den senare halvan av UppLYSningen.

Per Cederqvist är medlem i Lysator sedan 1988. Sedan han insåg att IDA:s konferenssystem skulle tas ur drift 1990 har han varit en av de drivande krafterna i LysKOM-projektet. Till vardags jobbar han på Signum Support.


Alla är välkomna till UppLYSning! Om inget annat meddelas så hålls föredragen på onsdagar klockan 18-20 i IDA:s seminarierum Estraden på andra våningen i E-huset.

Titta efter våra affischer och på våra WWW-sidor. Vi ordnar föredrag både för nybörjare och dem som redan kan en hel del. Aktuellt program hittar du på http://www.lysator.liu.se/upplysning/


Upplysning arrangeras av Lysator i samarbete med Institutionen för Datavetenskap.
[2500]