UppLYSning
Lysators föredragsserie

18/9: Praktisk datorsäkerhet och ssh

Med Anders Gertz

Nätverkstrafik kan normalt avlyssnas av alla som kan komma åt nätverkskabeln. För att försvåra avlyssning av lösenord med mera så kan man använda ssh (secure shell) som krypterar trafiken. Ssh kan även användas för att få en säkrare identifiering av användare som loggar in på datorer via nätet.

Föredraget kommer att ta upp en del av de risker och avlyssningsmöjligheter som finns samt hur ssh tacklar dessa hot. Information om hur ssh används i praktiken är en viktig del av föredraget.

Förkunskaper: grundläggande UNIX-kunskaper underlättar.

Anders Gertz har lite av exjobbet kvar på D-linjen och har börjat jobba hos Epact Technology AB i Mjärdevi. Sitt intresse för datorsäkerhet har han till stor del skaffat på Lysator där han är en av de som underhåller systemet.


Alla är välkomna till UppLYSning! Om inget annat meddelas så hålls föredragen på onsdagar klockan 18-20 i IDA:s seminarierum Estraden på andra våningen i E-huset.

Titta efter våra affischer och på våra WWW-sidor. Vi ordnar föredrag både för nybörjare och dem som redan kan en hel del. Aktuellt program hittar du på http://www.lysator.liu.se/upplysning/


Upplysning arrangeras av Lysator i samarbete med Institutionen för Datavetenskap.
[2677]