UppLYSning
Lysators föredragsserie

14/5: Dokumentet og XHTML 2.0

Med Jonny Axelsson, Opera Software ASA

XML har utviklet seg fra å være SGML Light til å bli lansert som svaret på alle tekniske problemer. Mesteparten av oppmerksomheten har derfor gått fra dokumentet og delvis strukturert informasjon, til databaser og 'Web Services'. Dette foredraget vil være om dokumentet og dets roller og muligheter.

Foredraget vil begynne med ideene bak markup og hypertext, gå raskt igjennom kjent historie de siste ti årene, for å stoppe opp ved dagens muligheter og metoder, særlig modularisering av XHTML sammen med CSS. Til slutt vil det diskutere hva det kommende utkastet for XHTML 2.0 vil og burde inneholde, og hvor dette hører inn i resten av XML-verdenen.

Jonny Axelsson arbeider med nett- og www-standarder for Opera Software, og er med i W3C-arbeidsgruppene HTML og Multimodal interaction.

Opera Software bjuder på mackor och öl eller cola.


Alla är välkomna till UppLYSning! Om inget annat meddelas så hålls föredragen på tisdagar klockan 18:15 - 20:00 i IDA:s seminarierum Estraden på andra våningen i E-huset.

Titta efter våra affischer och på våra WWW-sidor. Vi ordnar föredrag både för nybörjare och dem som redan kan en hel del. Aktuellt program hittar du på http://www.lysator.liu.se/upplysning/. Där kan du också anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.


Upplysning arrangeras av Lysator i samarbete med Institutionen för datavetenskap och UNIT.
[2463]