UppLYSning
Lysators föredragsserie

23/4: Wiki

Med Lars Aronsson

Internet och webben tar nästa steg mot ökad automatisering och öppenhet. Vi har redan sett kraftfullheten i peer-to-peer med filbytarprogram som Napster. Men vad händer om webbmastern överger sin plats och lämnar dörren olåst? Blir det kaos och klotter? Eller kan det fungera? Det finns bara ett sätt att ta reda på det: testa!

Wiki är en sorts webbplatser som alla användare kan redigera. Det är lätt att skapa länkar till andra sidor och alla ändringar hålls spårbara under versionshantering. En sida listar alla senaste ändringar, så användarna kan hålla koll på varandra. Tekniken är enkel, men det sociala systemet är nog som invecklat. Och mänskligheten är kanske inte så klotterbenägen som man tror.

Lars Aronsson driver susning.nu, som är världens största wiki-webbplats utanför Nordamerika. Den är helt på svenska och har under sitt första halvår hunnit få flera tusen sidor. Men den största potentialen finns kanske för personliga Wikis, Wiki i arbetsgruppen eller en intranet-Wiki som kunskapsbas internt på företaget.

Upplysningen presenterar principerna för hur wiki fungerar, den historiska bakgrunden, ger en översikt över vad som finns idag, och en utblick mot framtiden.


Alla är välkomna till UppLYSning! Om inget annat meddelas så hålls föredragen på tisdagar klockan 18:15 - 20:00 i IDA:s seminarierum Estraden på andra våningen i E-huset.

Titta efter våra affischer och på våra WWW-sidor. Vi ordnar föredrag både för nybörjare och dem som redan kan en hel del. Aktuellt program hittar du på http://www.lysator.liu.se/upplysning/. Där kan du också anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.


Upplysning arrangeras av Lysator i samarbete med Institutionen för datavetenskap och UNIT.
[2512]