UppLYSning
Lysators föredragsserie

19/3: NFSv4

Med Peter Åstrand

Network File System är ett populärt distribuerat filsystem, utvecklat av Sun Microsystems i början på 1980-talet. Nästa version av NFS, version 4, utvecklas nu av Internet Engineering Task Force (IETF). Den innefattar många förbättringar, till exempel ökad säkerhet, bättre anpassning till Internet och bättre stöd för andra plattformar än UNIX.

UppLYSningen kommer bl.a. att ta upp vilka operationer och funktioner som finns i NFSv4-protokollet och ge en jämförelse med andra distribuerade filsystem såsom NFSv3 och SMB.

Peter Åstrand har läst D-programmet och har nyligen avslutat sitt examensarbete om testning av NFSv4-servrar


Alla är välkomna till UppLYSning! Om inget annat meddelas så hålls föredragen på tisdagar klockan 18:15 - 20:00 i IDA:s seminarierum Estraden på andra våningen i E-huset.

Titta efter våra affischer och på våra WWW-sidor. Vi ordnar föredrag både för nybörjare och dem som redan kan en hel del. Aktuellt program hittar du på http://www.lysator.liu.se/upplysning/. Där kan du också anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.


Upplysning arrangeras av Lysator i samarbete med Institutionen för datavetenskap och UNIT.
[2583]