UppLYSning
Lysators föredragsserie

19/2: Projektfällan

Med Ulrik Pettersson, Ericsson SoftLab

När man utvecklar system inom programvaruindustrin dominerar organisations- och arbetsformen projekt. I många organisationer är det till och med svårt att bedriva något arbete över huvud taget om det inte sker inom ramarna för ett projekt.

Även om projektet som begrepp är ganska vagt, och egentligen inte förutsäger något om hur arbetet skall bedrivas, så har det vuxit fram en generell och allmänt accepterad modell för hur man planerar, styr och följer upp projektarbete. Denna projektmodell präglar vår syn på hur system utvecklas och leder ofta till en utvecklingsstrategi som är direkt olämplig i skenet av utvecklingsarbetets förutsättningar.

Under presentationen diskuteras några typiska fenomen och strategier som följer av projektformen: 'Att göra allt rätt från början', 'Att styra och kontrollera aktiviteter', 'Den tillfälliga resursorganisationen' och 'Att identifiera och eliminera alla risker'. Den generella lämpligheten i dessa strategier kommer att ifrågasättas och alternativa (väl beprövade) ansatser presenteras.

Ulrik Pettersson har mer är 15 års erfarenhet av systemutveckling och projektledning i företag som SAAB Military Aircraft och Ericsson Radio Systems. Han arbetar nu som konsult inom området Software Engineering hos Ericsson SoftLab där uppdragen i huvudsak handlar om att med hjälp av nya metoder och verktyg effektivisera kundernas utvecklingsprocess.


Alla är välkomna till UppLYSning! Om inget annat meddelas så hålls föredragen på tisdagar klockan 18:15 - 20:00 i IDA:s seminarierum Estraden på andra våningen i E-huset.

Titta efter våra affischer och på våra WWW-sidor. Vi ordnar föredrag både för nybörjare och dem som redan kan en hel del. Aktuellt program hittar du på http://www.lysator.liu.se/upplysning/. Där kan du också anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.


Upplysning arrangeras av Lysator i samarbete med Institutionen för datavetenskap och UNIT.
[2762]