UppLYSning
Lysators föredragsserie

20/11: Smalltalk och Squeak

Med Mikael Kindborg, IDA

Squeak är en portabel implementation av programmings-språket/miljön Smalltalk-80. I början av 70-talet började bland andra Alan Kay och Dan Ingalls att utveckla Smalltalk, ett programmeringsverktyg avsett för barn. Det var ett av de första objekt-orienterade språken och ett av de första systemen som byggde på grafik, fönster och som använde en mus.

Meningen var att barn skulle kunna programmera egna verktyg, spel och simuleringar. Senare utvecklades språket till ett professionellt verktyg i och med Smalltalk-80, som alla moderna Smalltalkimplementationer bygger på. Till bland andra Alan Kays stora förtret var Smalltalk-80 alltför komplext för att kunna användas av barn. För några år sedan startades därför open-source projektet Squeak, som syftar till att vara en experimentplattform för nya typer av interaktiva miljöer. Squeak är en idealisk plattform för detta eftersom alla delar från kompilator till fönstersystem är implementerade i Squeak.

Mikael Kindborg arbetar på IDA med människa-datorinteraktion och programmering och forskar om visuella programmeringsspråk som bygger på tecknade serier.


Alla är välkomna till UppLYSning! Om inget annat meddelas så hålls föredragen på tisdagar klockan 18:15 - 20:00 i IDA:s seminarierum Estraden på andra våningen i E-huset.

Titta efter våra affischer och på våra WWW-sidor. Vi ordnar föredrag både för nybörjare och dem som redan kan en hel del. Aktuellt program hittar du på http://www.lysator.liu.se/upplysning/. Där kan du också anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.


Upplysning arrangeras av Lysator i samarbete med Institutionen för datavetenskap och UNIT.
[2306]