UppLYSning
Lysators föredragsserie

13/11: Aktier

Med Henrik 'Hedda' Wallin

UppLYSningen förklarar hur olika aktierelaterade finansiella instrument fungerar och hur man bör värdera företag och aktier. Tanken är att beskriva aktiemarknaden ur en teknikers perspektiv.

Först en tråktimme med olika begrepp, hur marknaden ser ut idag och hur man allmänt bör göra när man placerar pengar.

Andra timmen blir det roligare med exempel på dumheter man inte ska göra och räknande på några intressanta aktuella aktier.

Henrik 'Hedda' Wallin gick D-linjen för några år sedan och har på senare år ägnat alltför mycket tid åt att följa aktiemarknaden.


Alla är välkomna till UppLYSning! Om inget annat meddelas så hålls föredragen på tisdagar klockan 18:15 - 20:00 i IDA:s seminarierum Estraden på andra våningen i E-huset.

Titta efter våra affischer och på våra WWW-sidor. Vi ordnar föredrag både för nybörjare och dem som redan kan en hel del. Aktuellt program hittar du på http://www.lysator.liu.se/upplysning/. Där kan du också anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.


Upplysning arrangeras av Lysator i samarbete med Institutionen för datavetenskap och UNIT.
[2522]