UppLYSning
Lysators föredragsserie

6/11: Ansiktsbehandling

Med Jörgen Ahlberg, ISY

UppLYSningen anknyter till bildbehandling, datorgrafik och telekommunikation, och kommer att byggas upp kring tre nyckelord: Analys, kodning och syntes av ansiktsbilder.

Med analys av ansiktsbilder menas hur man hittar och känner igen ett ansikte i en bild, hur man följer det genom en sekvens av bilder, och hur man skapar modeller för hur ansikten ser ut.

Med kodning av ansiktsbilder avses hur man med hjälp av ett fåtal parametrar kan beskriva hur ett ansikte ser ut och hur det rör sig. MPEG-4 Face Animation och så kallade Appearance Models används som exempel.

Med syntes av ansikten menas att skapa en bild (eller animering) av ett ansikte från en uppsättning parametrar och/eller en annan bild.

Exempel på kommersiell och fri mjukvara för ansiktsanimering visas, diverse demos kommer att köras, och exempel på framtida och existerande applikationer ges.

Förkunskaper: Grundläggande datorteknik & datorgrafik, en skvätt linjär algebra.

Jörgen Ahlberg gick D-linjen för några år sedan och är numera doktorand på ISY/Bildkodning. Hans forskning handlar om analys och kodning av (rörliga) ansiktsbilder, och han arbetar i ett EU-projekt där både analys och syntes av såväl ljud och bild ingår för att skapa nya användargränsnitt.


Alla är välkomna till UppLYSning! Om inget annat meddelas så hålls föredragen på tisdagar klockan 18:15 - 20:00 i IDA:s seminarierum Estraden på andra våningen i E-huset.

Titta efter våra affischer och på våra WWW-sidor. Vi ordnar föredrag både för nybörjare och dem som redan kan en hel del. Aktuellt program hittar du på http://www.lysator.liu.se/upplysning/. Där kan du också anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.


Upplysning arrangeras av Lysator i samarbete med Institutionen för datavetenskap och UNIT.
[2506]