UppLYSning
Lysators föredragsserie

24/1: Nätverk, säkerhet och nätbaserade tjänster

Med Staffan Truve, Martin Fredriksson, Carlstedt Research & Technology AB

Observera att denna UppLYSning hålls på en onsdag. Tiden är dock 18-20 som vanligt.

Idag pågår en intensiv utveckling av sk service gateways som skall göra nya tjänster möjliga i hemmen, i bilen, i fritidsbåten mm. Idén bygger på att tjänster skall kunna tillhandahållas via Internet av sk service providers till dessa service gateways.Flera av de större aktörerna inom telekommunikation utvecklar idag, bla i Linköping, utrustning för att realisera detta. Utvecklingen bygger till stor del på utvecklingen av en standard - OSGi, som definierar hur tjänster skall distribueras, kommuniceraoch underhållas. OSGi-standarden bygger på Java, och utnyttjar många egenskaper i Java för att skapa säkerhet och integritet mellan tjänster.

Carlstedt Research & Technology, som är ett konsultbolag, har varit drivande i utvecklingen av denna standard, tillsammans med Ericsson, och man har i det gemensamma företaget Gatespace AB hand om referensimplementationen av OSGi. Staffan Truve, CR&T/Gatespace, kommer att presentera idéerna bakom och framtiden för OSGi och hur det kan komma sig att små företag som CR&T/Gatespace kan leda denna internationella utveckling där större delen av de stora aktörerna (utom Microsoft) är inblandade. Dessutom kommer han att göra en kort översikt av OSGi och referensimplementationen och tala om hur man kommer åt programvaran för tjänsteutveckling som är gratis.

Infrastrukturer av denna typ innebär stora säkerhetsutmaningar. Martin Fredriksson, CR&T, är en av Sveriges ledande experter på nätverk och säkerhet och kommer att presentera sin syn på utvecklingen och hur man tänker komma till rätta med problemen.

CR&T bjuder på enklare mat och dryck efter presentationen.


Alla är välkomna till UppLYSning! Om inget annat meddelas så hålls föredragen på tisdagar klockan 18:15 - 20:00 i IDA:s seminarierum Estraden på andra våningen i E-huset.

Titta efter våra affischer och på våra WWW-sidor. Vi ordnar föredrag både för nybörjare och dem som redan kan en hel del. Aktuellt program hittar du på http://www.lysator.liu.se/upplysning/


Upplysning arrangeras av Lysator i samarbete med Institutionen för Datavetenskap.
[2561]