UppLYSning
Lysators föredragsserie

28/3: FOA och datasäkerhet

Med Mats Persson, Jonas Hallberg, FOA

På FOA i Linköping finns en avdelning som heter Ledningsystemteknik och under den en institution som heter Systemanalys och IT-säkerhet. Under de senaste åren har man byggt upp en verksamhet inom datasäkerhetsområdet, speciellt inom de områden som bedöms ha störst försvarsintresse. Under kvällens UppLYSning kommer Mats och Jonas att berätta mer om:

Mobil kod: På datorer och nätverk ställs många krav: de ska vara robusta, skalbara, flexibla, utökningsbara och dynamiskt konfigurerbara och programmerbara. Den 'smarta' lösningen är att skicka små programsnuttar fram och tillbaka i nätverket, ofta automatiskt och osynligt för användaren. Ett exempel är Javascript på hemsidor. Tyvärr innebär alla former av mobil kod särskilda säkerhetsproblem.

Aktiva kort: System baserade på aktiva kort kan eliminera ett antal säkerhetsproblem rörande exempelvis användarautentisering och lagring av kryptonycklar. Naturligtvis finns det svaga punkter även hos aktiva kort, men framför allt i de system som använder aktiva kort. Det är uppenbart att en grundlig genomgång av varje system behövs för att undvika fallgropar och dra nytta av alla de fördelar som aktiva kort har att erbjuda.

Mats Persson är forskningsingenjör på FOA i Linköping, och är i huvudsak inriktad mot forsking inom mobil kod. Jonas Hallberg är forskare på FOA, och forskar huvudsakligen om arkitekturmodifieringar i distribuerade system.


Alla är välkomna till UppLYSning! Om inget annat meddelas så hålls föredragen på tisdagar klockan 18:15 - 20:00 i IDA:s seminarierum Estraden på andra våningen i E-huset.

Titta efter våra affischer och på våra WWW-sidor. Vi ordnar föredrag både för nybörjare och dem som redan kan en hel del. Aktuellt program hittar du på http://www.lysator.liu.se/upplysning/


Upplysning arrangeras av Lysator i samarbete med Institutionen för Datavetenskap.
[2589]