UppLYSning
Lysators föredragsserie

22/2: Kvantkrypto

Med Jan-Åke Larsson, MAI

Tjuvlyssningssäker kommunikation, finns det?

Lär dig hur kvantmekanikens lagar hjälper oss kommunicera teoretiskt säkert. I föredraget kommer två system för ändamålet att presenteras, utan att förutsätta någon särskild kunskap om kvantmekanik. Ämnet introduceras med hjälp av polariserat ljus.

Om nu systemen är teoretiskt säkra, vad händer i praktiken? Kan vi ens bygga systemen med dagens teknik, och blir de i så fall avlyssningssäkra? Kom på kvällens UppLYSning och få svar på frågorna!

Jan-Åke Larsson är doktorand på Matematiska Institutionen. Hans forskning handlar om kvantmekanik och sannolikhetslära, och speciellt hur brus och ineffektiva detektorer påverkar vårt sätt att se på kvantmekanik. I mars kommer han att åka till 'Centre for Quantum Computation' i Oxford för en tids forskningsvistelse.


Alla är välkomna till UppLYSning! Om inget annat meddelas så hålls föredragen på tisdagar klockan 18:15 - 20:00 i IDA:s seminarierum Estraden på andra våningen i E-huset.

Titta efter våra affischer och på våra WWW-sidor. Vi ordnar föredrag både för nybörjare och dem som redan kan en hel del. Aktuellt program hittar du på http://www.lysator.liu.se/upplysning/


Upplysning arrangeras av Lysator i samarbete med Institutionen för Datavetenskap.
[2505]