Studentinfo - LiU

Här finns information relevant för LiU-studenter.Schemaservern
Här finns scheman för alla tekfaks kurser och linjer. (Skrevs ursprungligen av Lysiter, men drivs numera av universitetet.)
Linköpings Universitet
Linköpings Universitets huvudsida.
LinTek
Linköpings Teknologers Studentkår är en sammanslutning av de studerande vid Tekniska Högskolan i Linköping och därunder lydande enheter, med ändamål att främja medlemmarnas studier och vad därmed äger sammanhang.
RydMap
Om du har problem att hitta till dina kompisar i "människoryd" finns hjälp att tillgå i form av en interaktiv karta.
Förenade nationer
Föreningen för alla LiU's nationer.

De följande är ounderhållna länkfarmar

Organisationer
Andra organisationer och föreningar som huserar i eller kring LiU.
Datorföreningar
Andra datorföreningar på LiU.
Förströelser
Saker studenten kan göra när hen inte studerar.
Sport
Saker man kan göra på sin fritid som inte har med datorer att göra.

Feedback och kommentarer till World-Wide Web <www@lysator.liu.se>