Här finns scheman för alla tekfaks kurser och linjer. (Skrevs ursprungligen av Lysiter, men drivs numera av universitetet.) Linköpings Universitets huvudsida. Linköpings Teknologers Studentkår är en sammanslutning av de studerande vid Tekniska Högskolan i Linköping och därunder lydande enheter, med ändamål att främja medlemmarnas studier och vad därmed äger sammanhang. Om du har problem att hitta till dina kompisar i "människoryd" finns hjälp att tillgå i form av en interaktiv karta. Föreningen för alla LiU's nationer.

De följande är ounderhållna länkfarmar

Andra organisationer och föreningar som huserar i eller kring LiU. Andra datorföreningar på LiU. Saker studenten kan göra när hen inte studerar. Saker man kan göra på sin fritid som inte har med datorer att göra.