RXML parse error: Cannot format tags with type text/*.
 | <Body alink="#ff0000" bgcolor="#d9e8f3" link="#0000ee" onload="if(null==location.pathname.match('^/spexet/rally')) {window.location.replace('http://www.studentspex.se/');}" text="#000000" vlink="#551a8b">
 | <insert file="/spexet/table-start">
 | <eval>ÖVNINGSREBUSAR FÖR SJÄLVSTUDIER INFÖR SPEXETS AUTOMOBILRALLY HT-98

En rallyrebus är som en bofink, den kan se ut hur som helst, men den består oftast av en rad bokstäver och/eller siffror. Det vanligaste är att rebusen är skriven med versaler, små bokstäver har oftast en särskild betydelse (men inte säkert).

Siffror i en rebus kan vara hänsyftningar till exempelvis grundämnen i det periodiska systemet, datum, telefonnummer, koordinater eller romerska siffror.

Bokstäver i en rebus kan läsas som de är, men även tolkas som romerska siffror och utbytas mot tal. Detta gäller för övrigt generellt: alla associationer i rebusar kan gå åt båda hållen. Länsbokstäver, partibeteckningar och andra allmänt kända förkortningar kan utgöra rebus eller del av rebus.

Bestämd form, tempus etc hos ord i rebusen skall bibehållas genom lösningen. Däremot är mellanslag som regel helt redundanta i en rebuslösning, och kan sättas in eller tas bort efter behag.

Förutom siffror och bokstäver kan en rallyrebus precis som en vanlig rebus även innehålla bilder eller symboler. Vanligare är dock att den utgörs av något konkret föremål eller en ljudillustration.

Utan att fara med alltför stora osanningar kan man hävda att det går att hänföra samtliga rallyrebusar till någon eller några av fem grundtyper. Dessa är:

  • Associationsrebus
  • Utbytesrebus
  • I-rebus
  • Sifferrebus
  • Baklängesrebus
Här nedan följer några exempel på de olika typerna, hämtade dels från gamla rallyn, dels från rallyarrangörernas grymma fantasi.

Om ni tyckte att detta var i kvistigaste laget, så kan ni trösta er med att så mycket värre än så här blir det inte. Några av ovanstående rebusar fick i stort sett alla att plocka fram saxen, trots tio års erfarenhet av rebuslösande. Det bästa sättet att tackla en rebus är att spåna vilt, och använda all associationsförmåga och ordfantasi som laget förmår. Ge inte upp, det går bättre år för år.

Lös så det ryker!


Stefan Gustavson
Last modified: Sat Sep 12 22:11:09 MET DST 1998
ASSOCIATIONSREBUS
Associationsrebusen kräver en association av lösaren. Denna rebus kan även ges i form av en sak eller en musiksnutt på kassett.
Rebus:
R
Lösning:
BACK (Trivial om man råkar titta på växelspaken)
Rebus:
SVAMPSTÄLLE
Lösning:
RISKOMRåDE (På kartan vid torpedprovskjutningsbana)
Rebus:
Rallydeltagarna fick en glödlampa.
Lösning:
GERSKEN (Ger sken)
Rebus:
En musikkassett med en snutt av låten "Paint it Black".
Lösning:
SVARTMåLA (Motivering lämnas som övning åt läsaren)
UTBYTESREBUS
Vissa bokstäver byts ut, läggs till eller tas bort i rebusen, varefter den löses vidare. Därefter återställer man de modifierade bokstäverna igen och får lösningen. Tänk på att man vid tillbakabytet måste gå åt andra hållet, dvs om man först byter a mot b måste man sedan byta b mot a. (det är lätt att missa, även för garvade rebuskonstruktörer). Däremot spelar positionen i ordet ingen roll. Observera att de modifierade bokstäverna måste återställas i en giltig lösning.
Rebus:
FÖVMÖGEN
Lösning:
VIK (Fövmögen - Förmögen - Rik - Vik)
Rebus:
SPIND
Lösning:
TARANT (Spind - Spindel = Tarantel - Tarant)
Rebus:
PLANERAR
Lösning:
SÄTER (Planerar - Planterar - Sätter - Säter)
Rebus:
ALLERAD
Lösning:
BJÖRKÖ (Allerad - Nallerad - Björnkö - Björkö)
I-REBUS
Rebusen löses genom att gruppera om bokstäverna och sätta dit eller ta bort prepositionen "i". Även andra prepositioner kan förekomma: "mellan", "om", "efter" etc.
Rebus:
PEST I RAPAD
Lösning:
RAPPESTAD (rap-pest-ad)
Rebus:
BRISEN
Lösning:
SIBIRIEN (Baklänges två steg: brisen = ris i ben = sib i rien)
Rebus:
STTARAT
Lösning:
STRATOMTA (Strat om Ta)
SIFFERREBUS
Siffrorna i rebusen tolkas på något fiffigt sätt och ger lösningen.
Rebus:
926088
Lösning:
UNDRA (Periodiska systemet: 92=U, 60=Nd, 88=Ra)
Rebus:
51500
Lösning:
VID (Romerska siffror: 5=V, 1=I, 500=D)
Rebus:
20 x 33
Lösning:
BACK (Association: 20 flaskor à 33 cl = en back)
BAKLÄNGESREBUS
Rebusen är skriven baklänges. När man vänt på rebusen löser man den som vanligt, varefter man vänder på lösningen och får ett namn på kartan. Observera att man måste vända både fram och tillbaka för att lösningen skall vara giltig.
Rebus:
YLBVER
Lösning:
EKNÄS (Ylbver - Revbly = Sänke - Eknäs)
Rebus:
MÖRTSAA
Lösning:
LENA (Mörts aa - Aa ström - An el - Lena)
Rebus:
TKUL
Lösning:
MORA (Tkul - Lukt - Arom - Mora)
KOMBINATIONSREBUSAR
Kombinationer av dessa krypteringar är det absolut vanligaste, varvid det hela genast blir svårare. Några exempel:
Rebus:
KKK1010
Lösning:
KRIMINALVåRDSANSTALT (3 kungar och 2 tior - Kåk)
Rebus:
Inringad födelseannons i Dagens Nyheter
Lösning:
DUNGEN (Unge i DN)
Rebus:
RAD563
Lösning:
Rå (365 dar - år)
Rebus:
5331
Lösning:
BILLA (1335 - 13 3 5 - (Periodiska systemet) - Al Li B - Billa)
Rebus:
MåKS
Lösning:
åSEN (Måks - Skåm - Skam - Nesa - Neså - åsen)
Rebus:
5(mmmmmmmmmmXmmmmmmmmmm)5
Lösning:
VARV (V(10m X 10m)V - V Ar V)
Rebus:
41 24 19 -100
Lösning:
BRINK (Periodiska systemet: 41=Nb, 24=Cr, 19=K. Romerska siffror: 100=C. NbCrK - C = NbrK = br i NK.)
Rebus:
MOLGSÖL
Lösning:
SELTORP (Lösglom - lösgom - protes - protles)
Rebus:
GRAMÖLERNIT
Lösning:
STOHAGEN (Möler i granit - (Möbler = Bohag) i sten - ohag i sten)
Rebus:
LLLllllllLLL
Lösning:
STORSMåLA (Små l i stora)
Rebus:
NELIPSAR
Lösning:
NYBORG (Raspilen - sp i railen - spira ilen - gro byn - Nyborg)
Rebus:
SEROSIKISA
Lösning:
KATTSKÄR (Seros i kisa - Kisserosa)
Rebus:
POPERSSP
Lösning:
LåNGNÄS (Pop om perss - pomper i poss - Pomperipossa - Långnäsa)
Rebus:
KÄRRSTADDVID
Lösning:
KASSA (Ärr i kstaddvid - Är rik stadd vid)
Rebus:
CBATiNE
Lösning:
ST ISBERGET (Ti i cbane - Titan i cbane - Stora Isberget)
Rebus:
TTAKOOB
Lösning:
TOLEBO (Bookatt - Zookatt - Ozelot - Obelot)
Rebus:
ZNARKGUBBENN
Lösning:
GROPEN (Zn Noa N - 30 NoaN - Trettionoan - Trettionian - (fpl 39) - Gripen - Gropen)
Rebus:
STIRÄKT
Lösning:
ÖLÖ (St i räkt - räkstt - TT skär - öl Ö - Ölö (OBS! Trots att Ölö blir samma sak baklänges måste denna sista vändning vara med i motiveringen, annars blir det prickar!))
Spexet produceras i samarbete med:
Studiefrämjandet