SOF -
studentorkesterfestival i Linköping

SOF är studentorksterfestivalen i Linköping som brukar gå av stapeln vartannat år och lockar stora mängder studenter att lyssna på studentorkestermusik och festa i flera dagar.
SOF-09
SOF-05 SOF-07
STORK -02 SOF-03
STORK -00 SOF-01
STORK -98 SOF-99
SOF -97 Riks-SMASK
Orkestrar LinTek

Historia

1973 hölls den första studentorkesterfestivalen i nuvarande tradition (enstaka festivaler har hållits innan) i Linköping. Egentligen hade man först tänkt sig att festivalen skulle gå av stapeln i den geografiska medelpunkten mellan de städer där det fanns studentorkestrar. Efter knep och knåp med karta och linjal kom man fram till att medelpunkten hette Gränna. Det var dock tydligen inte så lockande att hålla festivalen på ett ställe där det inte fanns några studenter, så istället bestämde man sig för Linköping.

I början var varje festival i Linköping, men efter några år flyttades varannan festival till Uppsala, där den förkortas STORK. Det var inte heller så många orkestrar med och spelade, men med åren har studentorkesterfestivalen vuxit och nu kommer ett fyrtiotal svenska och utländska orkestrar och spelar varje år.

Konceptet

SOF utspelar sig udda år under en helg i maj. Under denna helg kommer orkestrarna till staden, håller två stora och ett antal mindre konserter samt spelar lite här och var på stan och på festivalsområdet. På lördagen drar en lång kårtege med orkestrar och fantasifulla ekipage genom Linköpings centrum. Festivalen avslutas med en familjekonsert med picknick i Trädgårdsföreningen på söndagen. Hela festivalen präglas av spelglädje och folkfest.


De här sidorna lades upp på WWW inför SOF -97 av David Kågedal, och är inte längre aktuella annat än på så sätt att jag försöker uppdatera startsidan med länkar till nya festivaler.