Hej du o_bildade ;) Lysators Schemaserver


Schemaservern finns nu i ny verion!

Liksom Student-Nätverk i hemmet har nu äntligen Universitet insett vilken hyperbra service en sådan här Schemaserver utgör och har inhandlat ett program från Informationsvävarna AB för att fixa biffen. Du når den SNART via Universitetets huvudsidor http://www.lith.liu.se Än så länge nås den dock på http://schema.idonex.se/
Tack för det Idonex!

Tack för kaffet och de år ni litat på Lysators tjänst!
Kommentarer, idéer, bug-rapporter och glada tillrop skickas till: schema@lysator.liu.se.