Elpost

RydNet har elpostadressen rydnet(på)lysator.liu.se. Brev som du skickar till denna adress går till ett antal aktiva RydNetister. Brev som rör registeruppgifter skickas du till register(på)rydnet.lysator.liu.se.

LysKOM

Ett smidigt sätt att komma i kontakt med de aktiva i projektet är att gå med i RydNet-möten i LysKOM. Läs presentationen för mötet "RydNet Allmänt".

Personer

Kjell Enblom, kjell-e
Projektledare (vald av Lysators medlemsmöte). Har det formella ansvaret inför medlemsmötet. Ansvar för projektledning och utbyggnad.

Björn Brenander, teddy
Ekonomiskt ansvarig (vald av Lysators medlemsmöte). Håller reda på RydNets ekonomiska läge, i samarbete med Lysators kassör.

Kent Engström, kent
Sköter registreringen av RydNet-användare och RydNets WWW-sidor.

David Kågedal, davidk
Domainmaster; har hand om RydNets nameserver.

Henrik Rindlöw, rindlow
Postmaster; sköter RydNet:s elpost-hantering.

Örjan Rosenblom, orjan
Driftsansvarig för RydNets gemensamma datorer och annan gemensam utrustning.

Postgiro

RydNet har postgirokonto 3 14 15 - 3.