RydNet - Ett lokalt datornätverk för LiTH:s studenter

Av Magnus Redin , 17 september 1991

RydNet skall ge LiTH:s studenter erfarenhet av att arbeta över nätverk och ge dem tillgång till högskolans datorresurser, datorföreningen Lysators datorresurser och det internationella datornätet hemifrån.

RydNet håller på att startas av datorförenigen Lysator i samarbete med elektronikföreningen Admittansen.

Stångåstaden, som äger fastigheterna har gett tillstånd för nätets uppbyggnad. Högskolan stöder projektet eftersom det är i överrensstämmelse med LiTHs profil. LiTH kommer att bli det första universitetet i norden med ett "campus network" av amerikansk typ. Det viktigaste är dock att vi i Lysator har den kompetens och envishet som krävs för att bygga RydNet.

Vilka får nytta av RydNet?

Studentlägenheterna i Linköping är till stor del koncentrerade till bostadsområdet Ryd. Det finns ca 2400 bostäder i Ryd och ca 400 i andra delar av Linköping. Till en början har vi ambitionen att bygga ut nätet till 1700 bostäder i 25 trappuppgångar, den mest koncentrerade delen av Ryd. I nästa steg kommer de närliggande områdena i Ryd med 700 lägenheter att anslutas. Alla studenter på LiTH kommer att kunna använda nätet om de kan nå det fysiskt och följer reglerna.

Säkerhet och organisation

RydNet kommer att administreras av Lysator. Lysator kommer att se till att det alltid finns ett par ansvariga RydNet-administratörer som sköter den dagliga driften och ingriper om någon bryter mot reglerna (med sidavbitare).

För att nå universitetsnätverket från RydNet kommer det att krävas att man har konto på Lysator, dvs det kommer att krävas ett lösenord för att nå utanför RydNet. Alla som vill ansluta sig till RydNet måste skriva på ett avtal där han eller hon förbinder sig att göra en snygg installation, att inte använda nätverket kommersiellt, att inte missbruka nätverket och belasta universitetsnätverket i onödan, att inte bryta sig in i andra datorer, sprida virus eller utföra andra sabotage. Den fysiska installationen måste inspekteras av någon RydNet- ansvarig innan den ansluts till nätet.

Gradvis uppbyggnad av RydNet

Det första målet är att dra RG58u koax och två 4 pars telesignalkablar till plintar i trappuppgångarna på de 25 mest centrala husen i Ryd. Sedan ansluter vi den aktiva utrustning vi kan införskaffa. Idealet är att ha ett 10 Base-t nav och en Local Talk-brygga i varje trappuppgång eftersom det är smidigast att dra parkabel till lägenheterna. Vi kommer givetvis också att använda tunt ethernet och terminallinjer, kanske anslutna till begagnade Latt terminalkoncentratorer.

Kabel till lägenheterna kommer att dras av de studenter som vill ansluta sig. Vi kommer att bygga upp nätet så att det enkelt kan byggas ut varefter det blir populärt. Förbindelsen till högskolan komer att vara en två pars fast lina hyrd av televerket. Vi har nu ett par 19.2 kbit basbandsmodem som räcker till en början. RydNet kommer att ha ett centrum i en liten källarskrubb där vi har telefonjacket och div. aktiv utrustning. Ett generellt local-talk interface som även kan fungera som filtrerande brygga håller på att konstrueras av Mattias Wingstedt.

	Adresser till kontaktpersoner:

	Planering och anförskaffande av hårdvara:

	Magnus Redin			redin@lysator.liu.se
	Rydsvägen 240C26		
	582 51 LINKÖPING		013-260046 (Telefonsvarare)


	Registrering av medlemmar:

	Kjell Enblom			kjell-e@lysator.liu.se
	Rydsvägen 258A13		013-172887 (hem)
	582 51 LINKÖPING		013-260180 (Studentradion)


	Ryds Alle' och kontakter med Apple:

	David Byers			byers@lysator.liu.se
	Ryds Alle' 9:204
	582 51 LINKÖPING		013-177278


	Local-talk interface:

	Mattias Wingstedt		wing@lysator.liu.se
	Ryds Alle' 9:113
	582 51 LINKÖPING		013-178957


	RydNet:

	Rydnet				rydnet@lysator.liu.se
	Lysator C/O ISY		
	Universitetet
	581 83 LINKÖPING


	Datorföreningen Lysator:

	Lysator C/O ISY			lysator@lysator.liu.se
	Universitetet
	581 83 LINKÖPING


WWW-anpassad version av gopherdokumentet
Observera att detta är en historisk sida som inte längre underhålls. RydNet garanterar inte att informationen på sidan stämmer med situationen idag. Frågor om sidan kan ställas till Magnus Redin <redin@lysator.liu.se>. [1734]