Hur hittar jag till Opus Håla?

Opus Håla är belägen i källaren på Rydsvägen 254, ingång från baksidan.

Här är en karta som visar var i Ryd man finner Opus Håla.