I september 1996 var der en del debat i Politiken omkring en oversættelse til engelsk af den danske nationalmelodi, Der er et yndigt land, som Udenrigsministeriet havde ladet fremstille. Som det blev påpeget, var den ministerielle oversættelse mangelfuld og på sine steder endda direkte forkert. Nogle engelskstuderendes forsøg på at skabe en sproglig korrekt oversættelse glippede, efter min mening, på et andet punkt: det lyriske.
Det følgende er mit ydmyge forsøg på at frembringe en noget mere heldig oversættelse, såvel sprogligt som lyrisk. Det giver sig selv, at jeg vil sætte pris på kvalificerede kommentarer og kritik.

Nedenstående oversættelse blev bragt i samme ordlyd på bagsiden af Politikens 1. sektion, tirsdag den 1. oktober 1996.

During September 1996, the pages of the Danish daily, Politiken, were host to a debate surrounding a translation into English of the Danish national anthem, Der er et yndigt land, produced under the aegis of the Danish Ministry of Foreign Affairs. It was pointed out that the ministry's translation was beset with some problems, including some outright errors. A translation effort by some Danish students of English was linguistically successful, but lacking in poetry,
What follows is my humble attempt at a translation, hopefully more fortunate insofar as concerns poetry as well as language. Needless to say, I would greatly appreciate any serious comment or criticism.

The following translation was published with the identical lyrics, on the back page of the first section of Politiken, dated Tuesday, October 1st, 1996.

Der er et yndigt land

orig. tekst af Adam Oehlenschläger

oversat til engelsk af
Peter Ravn Rasmussen

A lovely land is ours

orig. lyrics by Adam Oehlenschläger

translated from the Danish by
Peter Ravn Rasmussen

Der er et yndigt land,
Det står med brede bøge
Nær salten østerstrand;
Det bugter sig i bakke, dal,
Det hedder gamle Danmark,
Og det er Frejas sal.

Der sad i fordums tid
De harniskklædte kæmper,
Udhvilede fra strid;
Så drog de frem til fjenders mén,
Nu hvile deres bene
Bag højens bavtasten.

Det land endnu er skønt,
Thi blå sig søen bælter,
Og løvet står så grønt;
Og ædle kvinder, skønne mø'r,
Og mænd or raske svende
Bebo de danskes øer.

Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
Som virker, hvad han kan!
Vort gamle Danmark skal bestå,
Så længe bøgen spejler
Sin top i bølgen blå.

A lovely land is ours
With beeches green about her
Encircled by the sea
Her hills and vales are manifold
Her name, of old, is Denmark
And she is Freya's home

In days of long-ago
This land was home to heroes
From war they rested here
Then forth they went, to smite the foe
Now to their graves they've gone
Among the barrow-stones

This land is yet so fair
Her waters yet so blue
And green are still her leaves
And noble ladies, maidens fair,
And men and able lads
Still dwell on Danish soil

Hail Sovereign, hail Home!
Hail every Dane who labours
To do his very best
Our ancient Denmark shall abide,
While yet the waves reflect
The beeches in their blue

Translation copyrighted © 1996, Peter Ravn Rasmussen. All rights reserved.

Back to Peter's homepage