Användarguide för WebKOM

Snabbtangenter

Följande snabbtangenter finns:

b - nytt brev
k - kommentera inlägg
g - gå till möte
v - vilka är inloggade
z - slå av snabbtangenter (på aktuell sida)

Förutom dessa är mellanslag bundet till "standardkommandot" vilket kan vara t ex läs nästa olästa, gå till nästa möte med olästa i eller läsa nästa kommentar. Detta standardkommando kan alltså skilja sig beroende på vilken sida du är på.

I dagsläget används standardkommandot bara då du står antingen i en listning av möten, i ett möte eller visar ett inlägg, men i framtiden kan standardkommandot komma att innefatta fler funktioner och sidor.

Snabbtangenter kräver Javascript och fungerar inte i alla webläsare. För närvarande fungerar det t.ex. inte med Mozilla eller Opera.

Inloggning

Notera: Det här stycket beskriver den server som körs på http://webkom.lysator.liu.se, och stämmer kanske inte fullt ut för andra serverinstallationer.

Du loggar in på http://webkom.lysator.liu.se genom att ange server, användarnamn och lösenord.
Det finns även möjlighet att köra webkom via SSL. URL:en är då https://webkom.lysator.liu.se.
Alternativt, om du inte är rädd om ditt lösenord, kan du ange en URL direkt till inloggning. Detta görs på följande form:
http://webkom.lysator.liu.se/webkom/webkom.py?komserver=kom.lysator.liu.se&username=John%20Doe&password=*hemligt*&loginsubmit=

Ifall du har varit inaktiv en viss tid (normalt 24 timmar) så blir du utloggad automatiskt.

Sidorna i systemet

Huvudsidan

På denna sida finns länkar till de funktioner som finns tillgängliga i WebKOM. (FIXME: Stämmer inte riktigt längre)

Möten (som du är medlem i)

Listar alla möten som du är med i, 15 stycken per sida, och visar antalet olästa inlägg i dem.
Visar dessutom ditt totala antal olästa inlägg.

Ifall man har fler än 500 olästa i ett möte visas det bara >500.

Möten (som du har olästa i)

Listar alla möten som du har olästa inlägg i, 15 stycken per sida, och visar antalet olästa inlägg i dem.
Visar dessutom ditt totala antal olästa inlägg.

Skriva inlägg

Låter dig lägga till och ta bort mottagare samt skriva in ärende och inläggstext.

Gå med i möte

Här kan du söka efter och välja ett möte att gå med i.

Gå till möte (som du är med i)

Här kan du välja att läsa inlägg i det möte du väljer. Förutsätter att du är med i det mötet.

Vilka är inloggade

Ger dig en lista på vilka som är inloggade för tillfället. Visar förutom sessionsnummer och namn även varifrån personen är uppkopplad, i vilket möte den är och vad den gör.

Byt lösenord

Här byter du ditt lösenord. Kräver att du anger det nuvarande.

Övrigt

WebKOM kan även visa "personliga-, grupp- och alarmmeddelanden". De syns då upp överst på sidan vid första aktivitet efter att meddelandet mottagits. Det går dock inte att skicka meddelanden ännu.
Denna guide är skriven av:
Niklas Lindgren
Peter Åstrand

Tillbaka till WebKOMs hemsida.
 

 

Valid HTML 4.0!