Att få igång elispklienten

Hur du startar klienten från olika ställen beskrivs på sidan Att starta LysKOM.

När du väl fått igång den frågar klienten vilken server du vill köra emot. För att komma till Lysators KOM behöver du bara trycka RETURN. Annars kan du prova någon av föjande adresser:

Att logga in

När du blivit uppkopplad mot den server du valt frågar den efter ditt namn. Här kan du skriva antingen ditt riktiga namn eller ett smeknamn. Det vanligaste är fullständigt namn, organisation. Om du inte finns i Linköping är det trevligt om man kan se varifrån du kommer. Därefter får du ange ett lösenord så ingen annan kan använda din identitet i KOMmet. Använd helst inte samma lösenord som till din användare på Lysator eller någon annanstans. När du gjort detta är du klar att börja köra LysKOM.

Så småningom kommer du att få en uppmaning att skriva en presentation. Det finns inga som helst krav på att följa den mall som finns med namn, adress osv, även om det ju är data som kan vara nyttiga att ha där. Gör gärna din presentation mer utförlig genom att berätta vem du är och vad du är intresserad av.

Att logga ut

När du känner dig nöjd med ditt skrivande och läsande i KOM för tillfället, är det dags att logga ut. Du skriver helt enkelt q vid LysKOM-prompten, och får då en fråga om du vill sluta. Om du då svarar ja, har du gjort en lyckad utloggning.


Denna sida underhålls av Lisa Hallingström, lisa@lysator.liu.se.