Användarhandledning för LysKOMs emacslispklient

(1)

SunOS4 (sun3 och sun4), Solaris, Linux, Dynix 3.0, Ultrix, HPUX

(2)

Om detta sätt tillämpas måste denna rad uppdateras varje gång vi flyttar servern till en ny maskin.

(3)

Detta beror givetvis på vilken server du är uppkopplad mot. Olika konventioner används vid olika servrar och olika servrar ligger på olika ställen.

(4)

För att detta skall fungera korrekt krävs att du kör en emacs version 18.58 eller senare.