Linköpings Science Fiction-Förenings styrelse

Föreningens styrelse för 2014 består av:

Ordförande
Britt-Louise Viklund
Sekreterare
Torbjörn Axelsson
Kassör
Tommy Persson
Ledamot
Hans Persson
Ledamot
Leif Stensson
Revisor (ej med i styrelsen)
Magnus Redin

Historik

Ordförande
1988-1998 Andreas Björklind
1999-2012 Hans Persson
2013-nu Britt-Louise Viklund
Sekreterare
1988-1989 Urban Blom
1990-1992 Roger Klein
1993-minst 1994, 1996 Lars Johansson
minst 1997-2012 Britt-Louise Viklund
2013-nu Torbjörn Axelsson
Kassör
1988-nu Tommy Persson
Ledamoter
1988-2011 Jukka Nylund
1988-1989 Harald Nautsch
1990-1992 Lars Johansson
1993 Martin Howard
1994-minst 1994 Britt-Louise Viklund
minst 1997-1998 Hans Persson
1999-2000 Roger Klein
2001-2012 Torbjörn Axelsson
2012-nu Leif Stensson
2013-nu Hans Persson
Revisor
1988-minst 1994, 1997 Sven Eriksson
minst 1998-nu Magnus Redin


LSFF:s hemsida