Som utgångspunkt för texten har använts inlägg 402336 (1993-08-30 05:03) av Tommy Persson. Diverse tillägg har gjorts.

Skrivregler för Månbladsförfattare

Det här dokumentet innehåller lite diverse riktlinjer för hur man bör skriva för att följa de konventioner som Månblad Alfa håller sig med. En del av det nedanstående är rent språkliga regler som gäller alla skribenter. Annat (typografi-relaterat) gäller bara de som vet hur typsättningssystemet LaTeX fungerar. Månblad Alfa produceras med LaTeX och det är naturligtvis enklare för redaktören att hantera bidrag som är skrivna i LaTeX. Om du däremot inte är säker på hur LaTeX fungerar så behöver du inte försöka lämna in artiklar med typsättningsinformation. En text utan LaTeX-information är lättare att ta hand om än en med felaktig LaTeX-information.

Ordformer

Namn, låneord

Namn på personer och platser skrivs med stor bokstav. Titel skrivs med liten bokstav och då även utländska titlar såsom lord, sir. Skriv punkt efter initialer i namn. Vid egennamn som slutar på s, z och x får man använda apostrofgenitiv, inte annars.

Inlånade ord som inte inkorporerats ordentligt skrivs inom citattecken. Men bör användas sparsamt i och med att detta också kan markera ironi. Citatlån är metoden att man förklarar en term då man inför den och skriver den inom citattecken. Nästa gång ordet används så använder man inte citattecken.

Citat

När citatet är en hel mening som i originaltexten avslutas med punkt, sätts citattecken och skiljetecken på följande sätt:

Om man vill typsätta sina citat finns följande varianter:

Blandad typografi


LSFF:s hemsida