Redaktörens spalt

Tommy Persson
Förra numret av Månbladet kom ut augusti 2001 så man skulle kanske kunna argumentera för att detta nummer är lite försenat. Numret har varit ''halvfärdigt'' i över 2 år och det märker ni på att en del texter är gamla och en del nyare.

Kalendariet ske mest ses som ett historiskt dokument så att man har en översikt över den aktivitet som förekommit i föreningen. Information om nya möten och liknande fås säkrast på mailinglistan och i andra hand på webbsidan (som vanligt är de medlemsmöte första tisdagen varje månad och bokmöte var tredje torsdag).

Detta nummer kommer ut lagom till ConFuse 2004 och kommer också att delas ut till deltagarna på ConFuse 2004. Om ni har missat att det är kongress i år igen så är det den 18-20 juni på Herrgårn i Linköping. Mer information på:

http://www.lysator.liu.se/confuse/

Det borde komma ut minst ett Månblad till i år (ta i trä). Så bidrag mottages tacksamt. Deadline är satt till 1 oktober vilket ska tolkas som att planen är att senast i oktober sätta ihop nästa Månblad.


LSFF:s hemsida