Prenumeration

Man kan numera prenumerera på Månbladet. Man får fyra nummer för 100 kronor. Det är bara att betala till postgirokontot 104 95 63 -- 8, betalningsmottagare Tommy Persson.


LSFF:s hemsida