1/11
2001! Bokmöte hos den som gör te (Magnus Redin) klockan 19.00. ConFuse-möte 18.00-19.00.

6/11
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

8/11
Bokbokmöte till vilket Different Seasons av Stephen King läses.

22/11
Bokmöte hos den som gör te (Stina Edelfeldt) klockan 19.00. Någon presenterar något för diskussion.

4/12
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

13/12
Julfestbokmöte med glögg hos Tommy Persson klockan 19.00.

21/12
Bio. Sagan om ringen I med efterföljande besök på China Malaysia.

1/1
2002! Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

3/1
Bokmöte på puben Alberts Hall klockan 19.00.

24/1
Bokmöte hos den som gör te (Peter Abrahamsson) klockan 19.00.

5/2
Medlemsmöte (också årsmöte) med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

14/2
Bokmöte på puben Alberts Hall klockan 19.00.

5/3
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

7/3
Bokmöte hos den som gör te (Jukka Nylund) klockan 19.00.

21/3
Bokbokmöte till vilket Perdido Street Station av China Mieville läses.

7/3
Bokmöte hos den som gör te (Jukka Nylund) klockan 19.00.

28/3
Bokmöte på puben Alberts Hall klockan 19.00.

2/4
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

18/4
Bokmöte hos den som gör te (Stina och Oscar) klockan 19.00.

7/5
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

9/5
Bokmöte hos den som gör te (Lindhs konditori) klockan 19.00.

30/5
Bokmöte hos den som gör te (Anders och Kristina) klockan 19.00.

4/6
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

14/6-16/6
ConFuse 2002/Swecon 2002.

20/6
Bokmöte hos den som gör te (Magnus Redin) klockan 19.00.

2/7
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

11/7
Bokmöte hos den som gör te (Alberts Hall) klockan 19.00.


LSFF:s hemsida

17/7
Månbladsbidragsmöte hos Tommy Persson klockan 19.00.

1/8
Bokmöte hos den som gör te (Leif Stensson) klockan 19.00.

6/8
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

22/8
Bokmöte hos den som gör te (Linds Café) klockan 19.00.

24/8
Farscape-visning hos Mhulan klockan 11.00.

3/9
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

12/9
Bokmöte hos den som gör te (Linds Café) klockan 19.00.

28/9
Farscape-visning hos Mhulan klockan 12.00.

1/10
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

3/10
Bokmöte hos den som gör te (Torbjörn Axelsson) klockan 19.00.

24/10
Bokmöte hos den som gör te (Leif Stensson) klockan 19.00.

5/11
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

14/11
Bokmöte hos den som gör te (Alberts Hall) klockan 19.00.

3/12
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

5/12
Bokmöte hos den som gör te (Jukka Nylund) klockan 19.00.

17/12
Julfestbokmöte med glögg hos Tommy Persson klockan 19.00.

19/12
Visning av Sagan om ringen I hos Tommy Persson klockan 18.00.

20/12
Bio. Sagan om ringen II med efterföljande besök på Ming.

26/12
Bokmöte hos den som gör te (Tommy Persson) klockan 19.00.

7/1
2003! Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

16/1
Bokmöte hos den som gör te (Albert's Hall) klockan 19.00.

23/1
Visning av AI hos Tommy Persson klockan 18.00.

4/2
Medlemsmöte (också årsmöte) med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

6/2
Bokmöte hos den som gör te (Tommy Persson) klockan 19.00.

27/2
Bokmöte hos den som gör te (Magnus Fromreide) klockan 19.00.

4/3
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

13/3
Bokbokmöte till vilket The Left Hand of Darkness av Ursula K. LeGuin läses.

20/3
Bokmöte hos den som gör te (Alberts Hall) klockan 19.00.


LSFF:s hemsida

1/4
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

10/4
Bokmöte hos den som gör te (Jonas Wissting) klockan 19.00.

1/5
Bokmöte hos den som gör te (Tommy Persson) klockan 19.00.

6/5
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

22/5
Bokmöte hos den som gör te (Tommy Persson) klockan 19.00.

3/6
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

12/6
Bokmöte hos den som gör te (Lindhs) klockan 19.00.

13/6-15/6
SweCon, Uppsala.

25/6
Bokbokmöte till vilket Cosmonaut Keep av Ken MacLeod läses.

1/7
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

3/7
Bokmöte/Roscoe-afton hos den som gör te (Albert's Hall) klockan 19.00.

10/7
Firefly-visning av de tre sista avsnitten hos Tommy Persson klockan 19.00.

24/7
Bokmöte hos den som gör te (Lindhs) klockan 19.00.

5/8
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

14/8
Bokmöte hos den som gör te (Hans Persson) klockan 19.00.

15/8-17/8
SweCon, Uppsala.

2/9
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

4/9
Bokmöte hos den som gör te (Hans Persson) klockan 19.00.

25/9
Bokmöte hos den som gör te (Albert's Hall) klockan 19.00.

7/10
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

16/10
Bokmöte hos den som gör te () klockan 19.00.

4/11
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

6/11
Bokmöte hos den som gör te (Alberts Hall) klockan 19.00.

27/11
Bokmöte hos den som gör te (Stina Edelfeldt) klockan 19.00.

2/12
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

16/12
Visning av Sagan om ringen II hos Tommy Persson klockan 18.00.

18/12
Julfestbokmöte hos den som gör te (Tommy Persson) klockan 19.00.

19/12
Bio. Sagan om ringen III med efterföljande besök på Japanstället som ligger där Dennis låg tidigare.


LSFF:s hemsida

6/1
2004! Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

8/1
Bokmöte hos den som gör te (Jonas Wissting) klockan 19.00.

15/1
Bokbokmöte till vilket The League of Extraordinary Gentlemen Vol 1 läses.

29/1
Bokmöte hos den som gör te (Albert's Hall) klockan 19.00.

3/2
Medlemsmöte (också årsmöte) med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

19/2
Bokmöte hos den som gör te (Tommy Persson) klockan 19.00.

2/3
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

11/3
Bokmöte hos den som gör te (Alberts Hall) klockan 19.00.

1/4
Bokmöte hos den som gör te (Tommy Persson) klockan 19.00.

6/4
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

9/4-14/4
Påskkongress i Blackpool.

22/4
Bokmöte hos den som gör te (Tommy Persson) klockan 19.00.

23/4-25/4
Symposicon i Bergen.

27/4
Bokbokmöte till vilket Mappa Mundi av Justina Robson läses.

4/5
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

13/5
Bokmöte hos den som gör te (Magnus Redin) klockan 19.00.

19/5
Bokbokmöte till vilket Natural History av Justina Robson läses.

1/6
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

3/6
Bokmöte hos den som gör te (Jonas Wissting) klockan 19.00.

18/6-20/6
ConFuse 2004! http://www.lysator.liu.se/confuse/.

24/6
Bokmöte hos den som gör te (Lindhs) klockan 19.00.

6/7
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

10/7-11/7
Finncon 2004.

15/7
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00.

3/8
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

20/8-22/8
Swecon 2004.

Adresser och telefonnummer: Tommy Persson, Rydsvägen 180A 070-3093757; Hans Persson, Domaregatan 8, 013-297705. Magnus Redin, Klockaregården 6, 0705-160046; Stina Edelfeldt, Mårdtorpsgatan 7, 013-311369;


LSFF:s hemsida