Månblad Alfa (ISSN 1104-0890) utges av Linköpings Science Fiction-Förening och utkommer med två-fyra nummer per år.
Adressen till föreningen är:
LSFF, c/o Hans Persson
Domaregatan 8
586 63 Linköping.
Elektroniska adresser:
lsff@lysator.liu.se
lsff@lists.lysator.liu.se (mailinglista)
http://www.lysator.liu.se/lsff/
http://lists.lysator.liu.se/mailman/listinfo/lsff/
confuse@lysator.liu.se
http://www.lysator.liu.se/confuse/

Redaktör och ansvarig utgivare för detta nummer är Tommy Persson.

Alla illustrationer av Mats Öhrman.

Material till nästa nummer bör vara redaktionen tillhanda senast den
1 oktober
Material skickas eller lämnas till Tommy Persson (tpe@ida.liu.se).

Planerade aktiviteter som ska in i kalendariet meddelas till Tommy Persson 070-3093757.


LSFF:s hemsida