Hur man blir medlem

Medlemsavgiften för 2004 och 2005 är 100 kronor per år om man är ny medlem. Var man medlem 2003 så bli man automatiskt medlem 2004. Medlemsavgiften betalas lämpligast in på postgiro 104 95 63 -- 8, betalningsmottagare Tommy Persson. Uppge namn, adress, telefonnummer och email.


LSFF:s hemsida