Adressändringar

7.
Jukka Nylund, Prästbolsgatan 8, 587 33 Linköping, 013-124657, juny@hem.utfors.se
14.
Lennart Staflin, Olshammarsgatan 58 9tr, 124 76 Bandhagen, 0709-525344, lenst@lysator.liu.se
128.
Henrik Rindlöw, Boställsgatan 13, 583 31 Linköping, 0708-670521, rindlow@lysator.liu.se
139.
Magnus Wahlström, Platensgatan 33, 582 20 Linköping, 073-6172598, wahl@ctrl-c.liu.se
163.
Jonas Wissting, Mårdtorpsgatan 11, 584 32 Linköping, 073-5529233, wiss@unx.nu

LSFF:s hemsida