Verksamhetsberättelse

för Linköpings Science Fiction-Förening 2000

Hans Persson och Tommy Persson

Föreningen har under 2000 haft 12 medlemsmöten (varav ett årsmöte med auktion, diabilder och de traditionella semlorna) samt 17 bokmöten (varav det sista var det traditionella glöggmötet). De flesta bokmötena har någon presenterat något ämne för diskussion. Det har också avhållits ett par öppna ConFuseplaneringsmöten (och ett otal med bara kommittén).

Under 2000 har vi också infört en ny serie möten kallade bokbokmöten för att försöka råda bot på det tidigare observerade fenomenet att allt för få läser boken som man avtalat till bokmöten. På bokbokmötena är man inte välkommen om man inte har läst boken. Med start efter sommaren har fyra sådana möten hunnits med med följande böcker: Frank Herbert: Dune, Iain M. Banks: The Player of Games, Jerome K. Jerome: Three Men in a Boat: To Say Nothing of the Dog och Connie Willis: To Say Nothing of the Dog samt C. J. Cherryh: Foreigner.

Firandet av Roscoe Day inföll i år på ett medlemsmöte, men inga speciella arrangemang ordnades. Vi hade också ett extramöte om Cordwainer Smith med besök av den amerikanske psykologen Alan C. Elms (som bland annat skrivit förordet i NESFA:s samlingutgåva av Cordwainer Smiths noveller).

Medlemmar ur föreningen har närvarat på science fiction-kongresserna ReConnaissance (Bergen, Norge), Reconvene (årets brittiska Eastercon), SFSF:s bokfrossa (Stockholm), ConFuse 2000, Nasacon 2000: Swecon 2000 (Stockholm) och Göstacon 2 (Uppsala).

LSFF håller på att samla in pengar för att köpa in ett exemplar av Vance Integral Edition, en komplett nyutgåva av Jack Vance samlade verk. Hittills är någonting i stil med 40% av den kostnaden insamlat.

Det har utgetts två nummer av Månblad Alfa som är daterade med år 2000. Förutom till medlemmarna distribueras också Månbladet till tio prenumeranter i och med nummer 43.

Under 2000 har föreningen slutligen inköpt sin bokstämpel för att märka böckerna i biblioteket. Man kan ju undra vad vi nu ska diskutera på varje årsmöte?


LSFF:s hemsida