Kommande kongresser

Hans Persson och Tommy Persson

SaltsjöCon XVI

Det har börjat pratas lite om en relaxcon i Saltsjöbaden mot slutet av sommaren, men mer detaljer än så finns inte än.

Akrostikon

Kongress i Göteborg 28-30 september. Gäster är Lars Jakobson och Pål Eggert. För mer information se:

http://www.jonasweb.nu/akrostikon/

Skräckkongress

Skräckkongress i Stockholm helgen före Halloween.

The Millennium Philcon: Den 59:e världskongressen

Världkongressen år 2001 är i Philadelphia 30 augusti-3 september. Några hedersgäster är Greg Bear, Stephen Youll, Gardner Dozois och George Scithers. För mer information se

http://www.netaxs.com/%7Ephil2001/

Helicon 2: Påskkongress Jersey

Påskkongressen 2002 hålls på Jersey. Hedersgäster är Harry Turtledove, Biran Stableford och Peter Weston. För mer information se:

http://www.helicon.org.uk/

ConJose: Den 60:e världskongressen

Världkongressen år 2002 är i San Jose, Californien 29 augusti-2 september. Några hedersgäster är Vernor Vinge, David Cherry, Bjo och John Trimble. För mer information se:

http://www.sfsfc.org/

Världskongress 2005

Det finns ett bud på en världskongress i Glasgow år 2005. Planen är att vara i samma lokaler som den förra världskongressen i Glasgow 1995, men de har blivit ut- och ombyggda sedan dess. Röstningen om var världskongressen år 2005 ska vara sker på ConJose år 2002. För mer information kontakta den svenska agenten Britt-Louise Viklund (011-239745, britt-louise.v@telia.com) eller titta på

http://www.uk2005.org.uk/


LSFF:s hemsida