Bokbokmöten

Britt-Louise Viklund

Att läsa böcker är underhållande, bildande och intressant. Att gå på möte med LSFF är trivsamt, medryckande och roligt. Vad kan i så fall vara bättre än att läsa en bok och sedan diskutera den på ett möte med LSFF?!

Tant Britt-Louise drar sig till minnes att under förra årtusendet, när LSFF var nybildat och världen ännu ung, samlades föreningens medlemmar kring lägerelden -- ...hm, tekannan, för att prata om böcker som de dessförinnan läst och begrundat. Vi arbetade oss igenom Hugo- och Nebulavinnare, avhandlade betydande och intressanta författare eller resonerade kring olika teman som tidsreseberättelser eller fascinerande och väl konstruerade utomjordingar.

Med tiden avtog entusiasmen för dessa samtal och allt färre kom förberedda till mötena. De fortsatte dock, ja de pågår än i dag under rubriken bokmöten och många intressanta frågor vädras, kanske en författarpresentation, en tidningsartikel eller en novell, men inte så ofta någon viss bok. Förklaring? Det kanske kan bli för mycket att år efter år läsa böcker till möten var tredje vecka. Täta möten ger mindre tid över till läsning av det man själv väljer. Kanske var det också så att vi hunnit gå igenom de mest lockande böckerna, ämnena och författarna.

Förra hösten var dock tiden åter mogen för bokdiskussioner i LSFF. Tommy Persson föreslog inrättandet av bokbokmöten, att skilja från bokmötena. Till bokbokmöten är det ett krav att deltagarna verkligen läst eller läst om den aktuella boken inför mötet. Ett krav som lett till verkligt stimulerande timslånga meningsutbyten.

För det första ger det i sig mer att läsa en bok med avsikten att senare prata om den med andra. Själv känner jag att jag läser på ett annorlunda, mer uppmärksamt sätt. Det påminner en hel del om hur man läser en bok för att recensera den. För det andra är själva samtalet kring boken givande. Andra kanske uppmärksammat sådant jag själv inte lagt märke till eller gjort tolkningar som skiljer sig från mina.

Enda problemet hittills är att vi nog valt för bra böcker! Ännu har det nämligen inte uppstått någon riktigt het debatt kring någon bok. Det kan bero på att deltagarna själva föreslår och röstar om vilken bok som ska läsas till nästa möte, vilket troligen motverkar valet av något riktigt kontroversiellt.

Så, har du något förslag som kan bli ordentligt omtvistat? Kom då med på LSFF:s bokbokmöten och rör upp känslorna. Den som bara vill vara med för att prata böcker är förstås också välkommen!

När hålls då dessa möten? Ja det bestäms också av deltagarna. Först väljer vi en bok, därefter bestämmer vi en dag som passar så många som möjligt. Hittills har det blivit en bok ungefär var 5-6 vecka vilket ger ordentligt med tid att både skaffa boken och hinna läsa den. Dessutom är det förstås inget tvång att delta i varje bokbokmöte, även om det nog förväntas att den som röstat på en bok också verkligen kommer till just det möte som behandlar den boken. Den mesta informationen om bokbokmötena skickas på en speciellt mailinglista. Skriv till Tommy (tpe@ida.liu.se) om du vill vara med på listan.

Till slut kanske det kan vara kul att veta vilka böcker som tidigare diskuterat. Här kommer en lista:

Dune av Frank Herbert
Player of Games av Iain M. Banks
Three Men in a Boat: To Say Nothing of the Dog av Jerome K. Jerome och To Say Nothing of the Dog av Connie Willis
Foreigner av C. J. Cherryh
A Fire Upon the Deep av Vernor Vinge
Hearts, Hands and Voices av Ian McDonald
Golden Wichbreed av Mary Gentle
Forever War och Forever Peace av Joe Haldeman
City av Cliffor D. Simak


LSFF:s hemsida