Medlemmar som ej betalt

Nedanstående har ej betalt medlemsavgiften för 2000. Listan var aktuell 2000-12-31.

18.
Thomas Padrón-McCarthy
24.
Mats Öhrman
28.
Roger Klein
104.
Maximilian Björsten
121.
Maria Choi Andersson
126.
Laila Wiberg
140.
Ralf Andersson
146.
Gertie Nordqvist
150.
Jonas Petersson
151.
Tobias Radesäter
152.
Helena Svedberg

LSFF:s hemsida