Kommande kongresser

Hans Persson och Tommy Persson

Paragon: Eastercon 2001

Paragon är den 52:a brittiska påskkongressen och hålls denna gång i Hinckley som ligger nära Birmingham.

För mer information se:

http://www.keepsake-web.co.uk/paragon/

Svensk agent för kongressen är Carolina Gómez Lagerlöf, c.gomez@telia.com.

Swecon 2001: Fantastika 2001

Den 15-17 juni 2001 är dags för en ny kongress i Stockholm. Fantastika 2001 är en kongress på Kulturhuset i hjärtat av Stockholm för alla som tycker om science fiction eller fantasy, vare sig det är i form av litteratur, serier eller film. Det kommer att erbjudas ett brett program i form av diskussioner, debatter, filmer, föredrag, dans, workshops och mycket annat med anknytning till science fiction och fantasy.

Fantastika 2001 arrangeras av en erfaren kommitté från Skandinavisk Förening för Science Fiction (SFSF), Sigma TC och Tolkiensällskapet Forodrim i samarbete med Serieteket och Läsesalongen i Kulturhuset. Utländsk hedersgäst är Robin Hobb (Megan Lindholm) och Robert Rankin och svensk hedersgäst Karolina Bjällerstedt Mickos. Seriehedersgäster är Mezieres och Christin. Det kommer även bli en fanhedersgäst.

Medlemsskap kostar 250 kronor fram till 31 maj och betalas till postgiro 407903-4 (SFSF). Vid dörren kommer det kosta 300 kronor. För mer information se:

http://fantastika.dynarc.se/

Finncon 2001

Finncon 2001 hålls 18-20 augusti i Jyväskylä Finland. Inträdet är fritt och kongressen samarrangeras med en kulturfestival. Gäster är Jonathan Carroll, Johanna Sinisalo, Stelarc, Richard Stallman, Guy Windsor och Ahrvis Engholm. För mer information se:

http://www.finncon.org/

InterCon 2001

Det finns planer på en InterCon i Oslo år 2001.

SaltsjöCon XVI

Det har börjat pratas lite om en relaxcon i Saltsjöbaden mot slutet av sommaren, men mer detaljer än så finns inte än.

Akrostikon

Kongress i Göteborg 28-30 september. Gäster är Lars Jakobson och Pål Eggert. För mer information se:

http://www.jonasweb.nu/akrostikon/

Skräckkongress

Skräckkongress i Stockholm helgen före Halloween.

The Millennium Philcon: Den 59:e världskongressen

Världkongressen år 2001 är i Philadelphia 30 augusti-3 september. Några hedersgäster är Greg Bear, Stephen Youll, Gardner Dozois och George Scithers. För mer information se

http://www.netaxs.com/%7Ephil2001/

Världskongress 2005

Det finns ett bud på en världskongress i Glasgow år 2005. Planen är att vara i samma lokaler som den förra världskongressen i Glasgow 1995, men de har blivit ut- och ombyggda sedan dess. Röstningen om var världskongressen år 2005 ska vara sker på ConJose år 2002. För mer information kontakta den svenska agenten Britt-Louise Viklund (011-239745, britt-louise.v@telia.com) eller titta på

http://www.uk2005.org.uk/


LSFF:s hemsida