Drabble

Under ConFuse 2000 kunde man delta i en drabbletävling. Drabble går ut på att man ska skriva en novell på exakt 100 ord. Med tanke på att hedersgästen Stephen Baxter i åtminstone fyra av sina böcker utplånar mänskligheten så var temat man skulle skriva en novell kring ''mänsklighetens undergång''. Vinnare blev Mats Öhrman.

Mats Öhrman: Reservdel (vinnare)

Det regnade ihärdigt, men tredje jag hade fått upp det förlorade spåret igen -- en skarp doft av svett, blod och rädsla. Det ledde in i rostskogen, slingrande sig mellan höga orangeröda bakteriekolonier vars taggar blänkte hotfullt. Femte jag ändrade kurs med några snabba vingslag och svängde in över området för att få en blick av bytet. Fjärde och sjätte jag gav skall för att driva det mot första, sjunde och åttonde jag, som väntade tålmodigt på andra sidan skogen. Alla jag tackade min tur -- så få av dem fanns kvar nu. Andra jag förberedde implantatet. Snart skulle jag vara fler.

Karolina Bjällerstedt Mickos: Överlevarna

När den första bomben exploderade lystes hela världen upp som av ett jättelikt fyrverkeri. Sedan blev det mörkt. De av oss som överlevt flydde ner i kloakerna och lyssnade darrande till dånet ovanför. Stanken av död var snart överallt. Vi höll oss gömda tills hungern blev för stor. Då kröp vi fram. Molnet som förmörkat himlen var borta. Maten ruttnade i kylskåpen. Maskrosorna frodades. Solen sken på kropparna på fotbollsplanerna, kropparna i biomörkrets fåtöljer, kropparna som hängde över kundvagnarnas handtag i affärerna. Vi hade bevittnat mänsklighetens undergång. Men vi hade klarat oss, såsom vi alltid har gjort, vi råttor.

Lars-Erik Mickos: Slutkonsert

Hon satt framför ett vitt papper. Hon hade funderat länge men äntligen satt igång. Hon började med att skriva några lätta inledningsnoter. Därefter släppte fantasin loss och musiken rullade ut på pappret. Dags att bygga lite intensitet, tänkte hon och la till en stunds mullrande basunliknande toner överlagrat med höga facetterade trumpetsignaler. Nu var det dags för lite mänskliga röster. En kvinnas lågmälda lidande röst dränktes snart av en mindre kör av blandade stämmor som tillsammans växte i ett dramatiskt crescendo till det rungande slutet.

Sen blir allt tyst!

''Utmärkt! Det är inte lätt att skriva mänsklighetens undergång'', tänkte gud ...

Eva Numminen: Paradise lost

Meddelande från Solaris till Tellus:

''Virusmutationer har konstaterats i DNA-korrigeringsprogramkoden. Alla levande varelsers arvsmassa har slagits ut. Virusmutationer också konstaterade i atmosfärens molekylprogram. Syren omvandlas sakta till Cyklon-B.''

Svar från Tellus:

''En grupp som kallar sig Saddams legoänglar har muterat in virus i DNA-kopieringsprogrammet för att frälsa världen från synd. Alla försvarsprogram är utslagna. Hjälp oss köra ett divergerat tröstprogram om religioner innan allt är över. Plutonium- och urandepåerna går inte att skydda.''

Kontakten avbruten. Synd på de här fina varelserna. Nu är människans tid oåterkallerligen slut.

Z-8385 anropar:

Bilda ny DNA. Använd metaller, kisel men inget kol.


LSFF:s hemsida