Verksamhetsberättelse

Hans Persson
Föreningen har under 1999 haft 12 medlemsmöten (varav ett årsmöte) samt 19 bokmöten (varav ett på den japanska restaurangen Sukyaki i Norrköping). Förutom det har det avhållits ytterligare två restaurangmöten (ett på Sukyaki och ett på Ming Palace), ett Månbladsmöte och ett ConFusemöte. Det traditionella firandet av Roscoe Day bestod i år av fika i Belvederen i Trädgårdsföreningen och efter det mat på Ming Palace. På den mer lindrigt litterära fronten finns också ett glöggmöte strax innan jul och ett julpysselmöte med tequilaintag. Det ska även ha druckits tequila någon annan gång, men minnena av när, var och med vem var lite luddiga när jag försökte efterforska saken.

Det har även avhållits tre stycken filmmöten, en The Avengers-tittning, en animevisning och en skräckfilmsafton.

Medlemmar ur föreningen har närvarat på science fiction-kongresserna Reconvene (årets brittiska påskkongress), SFSF:s bokfrossa, jUnicon, Norcon: 1999 i Oslo, Finncon 99 i Helsingfors och Swecon 99.

Under 1999 har vi också infört möjligheten att prenumerera på Månblad Alfa och har fått in tio prenumerationer.

Det har utgetts fyra nummer av Månblad Alfa under 1999. Om vi ska ge ut fyra nummer per år som har varit målet så hör två av dem visserligen till kvoten för 1998, så egentligen betyder det att vi ligger två nummer efter, men det är i alla fall mindre efter än för ett år sedan.


LSFF:s hemsida