Kommande kongresser

Hans Persson och Tommy Persson

ConFuse 2000

Nästa år är det dags för en ConFuse igen. Ryds Herrgård är bokad helgen 16-18 juni. Hedersgäst är den brittiska science fiction-författaren Stephen Baxter. Mer information kan fås från confuse@lysator.liu.se eller på webbsidan http://www.lysator.liu.se/confuse/. Se mer information på annan plats i detta Månblad.

Swecon 2000: Nasacon 2000

Det kommer också att arrangeras en kongress i Stockholm helgen 7- 9 juli. Mer information på http://www.sigmatc.a.se/nasacon2000/. Det här är tänkt att bli en kongress med kring 150-200 deltagare. Brian Stableford och John-Henri Holmberg är klara som hedersgäster. Nasacon 2000 är Swecon 2000.

Shadowcon 5 och Norcon 16

Shadowcon 5 och Norcon 16 hålls i Oslo 13-16 juli i Helga Engs Hus. För mer information se http://www.shadowproject.org/sc5.html.

Finncon 2000

År 2000 finska nationella kongress kommer att hållas 18-20 augusti 2000 i Helsingfors. I år kommer kongressen att vara ett samarrangemang med en seriefestival. Hedersgäster kommer att vara Neil Gaiman och Stephen Baxter. För mer information se http://tahtivaeltaja.mork.net/finncon_eng.html.

Chicon 2000: Den 58:e världskongressen

Världkongressen år 2000 är i Chicago 31 augusti-4 september. Några hedersgäster är Ben Bova, Bob Eggleton och Jim Baen. För mer information se http://www.chicon.org/.

Ghöstacon 2

Upsala SF-möte IX, 13-15 oktober. Hedersgäst är Lennart Uhlin. Fanniska lekar, frågesport, umgänge i baren och annat som faller oss in. Höjdpunkten blir naturligtvis utdelandet av det prestigeladdade Göstapriset! Mer information hittas på http://sfweb.dang.se/.

Fantastika 2001

De som låg bakom Wasacon och halva jUnicon, dvs en förstärkt SFSF-styrelse, har långt framskridna planer på att kamma hem Swecon 2001.

InterCon 2001

Det finns planer på en InterCon i Oslo år 2001.

The Millennium Philcon: Den 59:e världskongressen

Världkongressen år 2001 är i Philadelphia 30 augusti-3 september. Några hedersgäster är Greg Bear, Stephen Youll, Gardner Dozois och George Scithers. För mer information se http://www.netaxs.com/%7Ephil2001/.

ConJose: Den 60:e världskongressen

Världkongressen år 2002 är i San Jose, Californien 29 augusti-2 september. Några hedersgäster är Vernor Vinge, David Cherry, Bjo och John Trimble. För mer information se http://www.sfsfc.org/.

Världskongress 2005

Det finns ett bud på en världskongress i Storbritannien år 2005. Platsen blir antingen Brighton eller Glasgow. Röstningen om detta bud sker på ConJose år 2002.


LSFF:s hemsida